Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Αλέξανδρος  Χατζηγεωργίου
| Βιογραφικό |
Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος
 • Θέση:  Καθηγητής
 • Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Γνωστικό αντικείμενο: "Τεχνολογία Λογισμικού-Αντικειμενοστρεφής Σχεδίαση"
 • e-mail: achat (at) uom.gr
 • [Προσωπική ιστοσελίδα]
 • Γραφείο: ΓΔ4, 425
 • Τηλέφωνο: 2310-891886


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1996
 • Διδακτορικό, Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2000
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Αντικειμενοστρεφής Σχεδίαση
Ποιότητα Λογισμικού
Ανάλυση Εξέλιξης Λογισμικού
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΠΛ0106-3) (Προπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. Προηγμένη Τεχνολογία Λογισμικού (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΠΛ0401) (Προπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 5. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΠΛ0613) (Προπτυχιακό)   4ο εξάμηνο