Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Σοφία  Δεληπάλλα
| Βιογραφικό |
Δεληπάλλα Σοφία
 • Θέση:  Καθηγήτρια
 • Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
 • Γνωστικό αντικείμενο: "Μικροοικονομία-Βιομηχανική Οικονομική"
 • e-mail: sd@uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ2, 230
 • Τηλέφωνο: 2310-891468
 • Φάξ: 2310-891420


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, ΑΒΣΘ (1985)
 • MA in Economics, University of Essex, UK (1987)
 • PhD in Economics, University of Essex, UK (1994)
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
 • Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική
 • Δημόσια Οικονομική
 • Βιομηχανική Οικονομική
 • Οικονομικά του καπνίσματος
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ I (Προπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 
Άλλες Δραστηριότητες
 • Σύμβουλος στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας σε θέματα φορολογικής πολιτικής στα καπνικά προϊόντα
 • Μέλος της διεθνούς ομάδας για την αξιολόγηση της εθνικής δυναμικότητας για έλεγχο κατά του καπνίσματος στην Ελλάδας, 2013 (Υπουργείο Υγείας- Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας)