Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Ευγενία  Αλεξανδροπούλου
| Βιογραφικό |
Αλεξανδροπούλου Ευγενία
 • Θέση:  Καθηγήτρια
 • Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Γνωστικό αντικείμενο: "Δίκαιο Πληροφορικής"
 • e-mail: ealex (at) uom.gr
 • [Προσωπική ιστοσελίδα]
 • Γραφείο: ΓΔ5, 526
 • Τηλέφωνο: 2310-891896
 • Φάξ: 2310-891717
 • Βιογραφικό


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο τμ. Νομικής, Α.Π.Θ. (1981)
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ιδιωτικού Δικαίου (Α.Π.Θ. 1985)
 • Διδάκτωρ τμ. Νομικής, Α.Π.Θ. (1993)
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Προστασία προσωπικών δεδομένων
Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών πληροφορικής
Συμβάσεις μέσω Διαδικτύου
Νομική προστασία λογισμικού
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΔΙΚΑΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. Νομικά Θέματα Πληροφορικής (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 3. ΔΙΚΑΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΛ0617) (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 4. ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΠΛ0725) (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 5. Νομικό περιβάλλον της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΔΠΜΣ "ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ")   1ο εξάμηνο
 6. Νομική προστασία προσωπικών δεδομένων στην ψηφιακή εποχή (ΔΠΜΣ "ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ")    2ο εξάμηνο
 7. Τηλεπικοινωνίες και συναφή νομικά θέματα (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο