Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Ιωάννης  Μαυρίδης
| Βιογραφικό |
Μαυρίδης Ιωάννης
 • Θέση:  Καθηγητής
 • Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Γνωστικό αντικείμενο: "Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων"
 • e-mail: mavridis (at) uom.gr
 • Γραφείο: ΓΔ3, 522
 • Τηλέφωνο: 2310-891868
 • Φάξ: 2310-891812


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, 1985).
 • Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 2000).
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων
Ασφάλεια και Διασφάλιση Πληροφοριών
Ασφάλεια Διαδικτύου
Έλεγχος Προσπέλασης σε Συνεργατικά, Κινητά, Διάχυτα και Πλεγματικά Συστήματα
Σημασιολογικός Ιστός και Οντολογίες Ασφάλειας
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. Δίκτυα και Ασφάλεια Δεδομένων (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. Ασφάλεια Πληροφοριών στο Διαδίκτυο (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΠΛ0825) (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΛ0713-2) (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΠΛ0825) (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 6. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η/Υ (ΠΛ0605) (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο