Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Ιωάννης  Ρεφανίδης
| Βιογραφικό |
Ρεφανίδης Ιωάννης
 • Θέση:  Καθηγητής
 • Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Γνωστικό αντικείμενο: Τεχνητή Νοημοσύνη
 • e-mail: yrefanid (at) uom.gr
 • [Προσωπική ιστοσελίδα]
 • Γραφείο: ΓΔ2, 225
 • Τηλέφωνο: 2310-891859
 • Φάξ: 2310-891805


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο Τμήματος Φυσικής, Α.Π.Θ. (1992)
 • Πτυχίο Τμήματος Πληροφορικής, Α.Π.Θ. (1997)
 • Διδάκτωρ Τμήματος Πληροφορικής Α.Π.Θ. (2001)
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Τεχνητή Νοημοσύνη
Ευφυή συστήματα στις οικονομικές και διοικητικές επιστήμες
Σχεδιασμός ενεργειών
Σημασιολογικός ιστός, ευφυείς πράκτορες και υπηρεσίες διαδικτύου
Κινητές υπολογιστικές πλατφόρμες
Θεωρία παιγνίων
Εκπαιδευτικό λογισμικό
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (ΠΛ0701) (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 2. ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (ΠΛ0722) (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 3. ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ (ΠΛ0506-1) (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 4. ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ (ΠΛ0806) (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο   
 5. ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο
 6. ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο