Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Αικατερίνη  Γκοτζαμάνη
| Βιογραφικό |
 
 • Θέση:  Καθηγήτρια
 • Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Γνωστικό αντικείμενο: "Μάνατζμεντ με έμφαση στη Διοίκηση Παραγωγής"
 • e-mail: kgotza (at) uom.gr
 • Γραφείο: ΗΘ2, 207
 • Τηλέφωνο: 2310-891568


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχ.τμ.Μαθηματικών, Α.Π.Θ.,(1989)
 • M.Sc. in Operational Research and Information Systems, London School of Economics, U.K.,(1991)
 • Δρ. τμ. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,(1999)
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Διοίκηση Παραγωγής
Διασφάλιση Ποιότητας
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Διαχείριση Προμηθευτικής Αλυσίδας
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. Βασικές Αρχές και Θεωρίες Διοίκησης Ολικής Ποιότητας-Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (Προπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 5. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Μεταπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 6. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (Μεταπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 7. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 8. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 9. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο   
 10. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο   
 11. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ(OMAΔIKH EPΓAΣIA) (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο   
 12. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο