Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Ιωάννης  Καραγιάννης
| Βιογραφικό |
 
 • Θέση:  Καθηγητής
 • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
 • Γνωστικό αντικείμενο: "Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση-Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική"
 • e-mail: karagian (at) uom.gr
 • Γραφείο: ΓΔ4, 502
 • Τηλέφωνο: 2310-891759
 • Βιογραφικό


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, ΑΒΣΘ (1986).
 • Master στην Αγροτική Οικονομία, Πανεπιστήμιο Saskatchewan, Saskastoon, Canada (1989).
 • Ph.D στα Οικονομικά, Πανεπιστήμιο Saskatchewan, Saskastoon, Canada (1992).
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι (Προπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 2. ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 3. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο