Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Φώτης  Βούζας
| Βιογραφικό |
Βούζας Φώτης
 • Θέση:  Καθηγητής
 • Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Γνωστικό αντικείμενο: 'Μάνατζμεντ με έμφαση στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας"
 • e-mail: vouzas@uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΗΘ, 210
 • Τηλέφωνο: 2310-891583
 • Φάξ: 2310-891533


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχιούχος Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 1984-1988
 • Master of Business Administration (MBA) in Management and Οrganizational Behaviour, Northrop University, Los Angeles, California, USA 1989-1990
 • Master of Science (MSc) in Technology Management, Northrop University, Los Angeles, California, USA 1990-1991
 • Διδάκτορας Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 1998
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Διοίκηση ολικής ποιότητας και αξιοποίηση ανθρωπίνου δυναμικού
Επιχειρηματική Αριστεία
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων – Διοίκηση Ταλέντου
Διαχείριση Γνώση – Οργανωσιακή Μάθηση
Διοικητική αποτελεσματικότητα και ρόλος μεσαίων στελεχών
Διαχείριση Κρίσεων
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Εφοδιαστική Αλυσίδα
Διαχείριση Διαφορετικότητα στον Ιδιωτικ
Διαχείριση επιχειρησιακών πόρων
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Προπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 3. Βελτίωση Ποιότητας Στις Υπηρεσίες Υγείας (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 4. Οργανωσιακή Συμπεριφορά Και Ηγεσία  (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 5. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Σε Δημόσιες Υπηρεσίες Και Οργανισμούς (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 6. Εισαγωγή Αλλαγών & Καινοτομιών Στην Δημόσια Διοίκηση (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 7. Διεθνής Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 8. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (Προπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 9. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Μεταπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 10. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (Προπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 11. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 12. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 13. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο