Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
Λελούδα  Στάμου
| Βιογραφικό |
 
 • Θέση:  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 • Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης
 • Γνωστικό αντικείμενο: "Παιδαγωγική της Μουσικής"
 • e-mail: lstamou@uom.edu.gr
 • Γραφείο: ΚΖ4, 402
 • Τηλέφωνο: 2310-891391
 • Βιογραφικό


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο Τμήματος Νηπιαγωγών Παιδαγωγική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης(1993)
 • Διδακτορικό δίπλωμα στην Μουσική Παιδαγωγική, Michigan State University, College of Arts and Letters, ΗΠΑ(1999)
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Αυτοεθνογραφία και μουσική εκπαίδευση
Παράγοντες Ανάπτυξης του Μουσικού Ταλέντου
Διδακτική της μουσικής και της τέχνης
Η ανάπτυξη του μουσικού ταλέντου
Η επίδραση της μουσικής στην εμβρυική, βρεφική και παιδική ανάπτυξη
Η Επίδραση της γονικής συμμετοχής στη μουσική και γενικότερη ανάπτυξη του παιδιού - Γονεική εκπαίδευση
Νέες προσεγγίσεις διδασκαλίας της μουσικής
Ο κοινωνικός ρόλος της μουσικής εκπαίδευσης
Μουσική και κοινωνικά ευπαθείς ομάδες
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ I (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 3. ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ II (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 4. ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ III (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 5. ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 6. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ) ΜΟΥΣΙΚΗΣ I (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 7. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ) ΜΟΥΣΙΚΗΣ II (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο   
 8. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ SUZUKI ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο   
 9. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο   
 10. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο
 11. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο
 12. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο