Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Παναγιώτης  Ταχυνάκης
| Βιογραφικό |
Ταχυνάκης Παναγιώτης
 • Θέση:  Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
 • Γνωστικό αντικείμενο: Λογιστική
 • e-mail: tachinakis (at) uom.gr
 • Γραφείο: ΗΘ, 326
 • Τηλέφωνο: 2310-891564
 • Φάξ: 2310-891554


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών,Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Σχολή NΟΕ,ΑΠΘ,(1989).
 • M.B.Acc.,Τμήμα Λογιστικής, Πανεπιστήμιο Aberdeen, Μεγ. Βρετανία,(1991).
 • Διδακτορικό, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, (1999).
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 3. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι (Προπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 4. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 5. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 6. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 7. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 8. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 9. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 10. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 11. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 12. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Μεταπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 13. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι (Προπτυχιακό)   4ο εξάμηνο   
 14. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 15. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 16. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 17. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 18. ACCOUNTING FOR BUSINESS (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 19. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 20. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 21. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 22. ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο   
 23. ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο