Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Νικόλαος  Πρωτόγερος
| Βιογραφικό |
Πρωτόγερος Νικόλαος
 • Θέση:  Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
 • Γνωστικό αντικείμενο: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • e-mail: proto (at) uom.gr
 • Γραφείο: ΗΘ, 226
 • Τηλέφωνο: 2310-891681
 • Φάξ: 2310-891635


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο τμήματος Μαθηματικών Α.Π.Θ(1984)
 • Univ.Paul Sabatier Toulouse France(1985)
 • Διδακτορικό,INTPT Toulouse France(1993)
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Προπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 4. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Μεταπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 7. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗ Λ/Χ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 8. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο