Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Δημήτριος  Σταματόπουλος
| Βιογραφικό |
Σταματόπουλος Δημήτριος
 • Θέση:  Καθηγητής
 • Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
 • Γνωστικό αντικείμενο: Βαλκανική και Ύστερη Οθωμανική Ιστορία
 • e-mail: ds (at) uom.gr
 • [Προσωπική ιστοσελίδα]
 • Γραφείο: ΚΖ2, 228
 • Τηλέφωνο: 2310-891472
 • Φάξ: 2310-891428


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Διδακτορικό στην Βαλκανική και Ύστερη Οθωμανική Ιστορία – Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ.
 • Μεταπτυχιακό στην Νεώτερη Ιστορία – Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ.
 • Πτυχίο Ιστορίας – Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1991)
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Βαλκάνια και Οριενταλισμός.
Βουλγαρικός εθνικισμός.
Τουρκικός εθνικισμός.
Σχέσεις θρησκείας και πολιτικής στα Βαλκάνια.
Συγκρότηση της κοινωνίας των πολιτών στη μετάβαση από την Οθωμανική αυτοκρατορία στα εθνικά κράτη.
Συγκρότηση των δικτύων εξουσίας στις αυτοκρατορίες και τα εθνικά κράτη.
Το ζήτημα της εθνογένεσης/καταγωγής/συνέχειας στις Βαλκάνιες ιστοριογραφίες.
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗΣ (Προπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΑΒΟΙΣΛΑΜΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Προπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 3. Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 4. ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο