Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
Ιωάννα  Παπαβασιλείου
| Βιογραφικό |
 
  • Θέση:  Επίκουρη Καθηγήτρια
  • Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής
  • Γνωστικό αντικείμενο: "Διά Βίου Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικός Προσανατολισμός"
  • e-mail: ipapav@uom.edu.gr
  • Γραφείο: KZ, 311
  • Τηλέφωνο: 2310-891524
  • Φάξ: 2310-891388


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
  • Πτυχίο Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1987
  • Διδακτορικό Δίπλωμα, Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών & Επιστημών Συμπεριφοράς, Universitaet Heidelberg, Germany, 1996
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
1. Διά βίου Συμβουλευτική και Προσανατολισμός
2. Επαγγελματική Ανάπτυξη
3. Αγορά Εργασίας και Απασχολησιμότητα
4. Δεξιότητες Διαχείρισης Σταδιοδρομίας
5. Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Εργαζομένων
6. Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Επαγγελματική Ένταξη ΑμεΑ