Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
Κωνσταντίνος  Παπαδόπουλος
| Βιογραφικό |
 
  • Θέση:  Καθηγητής
  • Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής
  • Γνωστικό αντικείμενο: "Εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα όρασης"
  • e-mail: kpapado (at) uom.gr
  • Γραφείο: Κτίριο ΚΖ, 306
  • Τηλέφωνο: 2310-891389
  • Βιογραφικό


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
  • Πτυχίο, Τμήμα Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., 1995
  • Διδακτορικό δίπλωμα (Χωρική Γνώση - Βοηθήματα Προσανατολισμού και Κινητικότητας για άτομα με Τύφλωση), Τμήμα Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., 2000
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
  1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΡΑΣΗΣ  (Μεταπτυχιακό)   3ο εξάμηνο