Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Νικόλαος  Σαμαράς
| Βιογραφικό |
Σαμαράς Νικόλαος
 • Θέση:  Καθηγητής
 • Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Γνωστικό αντικείμενο: "Αλγοριθμική Επιχειρησιακή Έρευνα"
 • e-mail: samaras (at) uom.gr
 • [Προσωπική ιστοσελίδα]
 • Γραφείο: ΓΔ2, 223
 • Τηλέφωνο: 2310-891866
 • Φάξ: 2310-891879


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Παν. Μακεδονίας (1996)
 • Διδακτορικό Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Παν. Μακεδονίας (2001)
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Ανάλυση Αλγορίθμων - Πολυπλοκότητα
Δικτυακός Προγραμματισμός
Επιστημονικοί Υπολογισμοί
Εφαρμογές Υπολογιστών
Μαθηματικός Προγραμματισμός
Συνδυαστική Βελτιστοποίηση
Υπολογιστική Επιχειρησιακή Έρευνα
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΜΕ C (ΠΛ0102-3) (Προπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. Βελτιστοποίηση (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 3. ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΠΛ0313-2) (Προπτυχιακό)   4ο εξάμηνο   
 4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ΠΛ0814-1) (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο