Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Χρήστος  Κωνσταντάτος
| Βιογραφικό |
 
 • Θέση:  Καθηγητής
 • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
 • Γνωστικό αντικείμενο: "Βιομηχανική Οργάνωση"
 • e-mail: cconst (at) uom.gr
 • Γραφείο: ΓΔ3, 503
 • Τηλέφωνο: 2310-891725
 • Βιογραφικό


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
   
  Διδασκόμενα Mαθήματα
  1. ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
  2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
  3. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
  4. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο