Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Κωνσταντίνος  Μαργαρίτης
| Βιογραφικό |
Μαργαρίτης Κωνσταντίνος
 • Θέση:  Καθηγητής
 • Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Γνωστικό αντικείμενο: "Πληροφορική με έμφαση στην Παράλληλη και Κατανεμημένη Επεξεργασία"
 • e-mail: kmarg (at) uom.gr
 • [Προσωπική ιστοσελίδα]
 • Γραφείο: ΓΔ5, 531
 • Τηλέφωνο: 2310-891891
 • Φάξ: 2310-891842


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο Τμήματος Ηλεκτρολόγων Mηχανικών, ΑΠΘ, (1984).
 • M.Sc. in Theory and Application of Computation, Loughborough University of Technology, U.K., (1985).
 • Ph.D. in Computer Studies, Loughborough University of Technology, U.K., (1988).
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Παράλληλη και Κατανεμημένη Επεξεργασία
Υπολογισμοί Διαδικτύου
Τεχνολογίες Πλέγματος
Συνεργατικοί Υπολογισμοί
Ευφυή Συστήματα
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός (Μεταπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΔΤ3601) (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 3. ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (ΔΤ4603) (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 4. ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΛ0705-1) (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 5. ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΠΛ0809) (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο   
 6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΛ0730) (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο