Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Κατερίνα  Κύρτσου
| Βιογραφικό |
Κύρτσου Κατερίνα
 • Θέση:  Καθηγήτρια
 • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
 • e-mail: ckyrtsou (at) uom.gr
 • [Προσωπική ιστοσελίδα]
 • Γραφείο: ΓΔ5, 504
 • Τηλέφωνο: 2310-891764


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • 1991-1995: Graduate of University of Macedonia, Department of Economics, Thessaloniki, Greece.
 • 1996-1997: DEA de microéconomie et calcul économique, University of Montpellier I, Department of Economics, France.
 • 1997-2002: Thesis: « Hétérogénéité et chaos stochastique dans les marchés boursiers» (Heterogeneity and stochastic chaos in stock markets). University of Montpellier I, Department of Economics, LAMETA. Distinction: Proposition for the best thesis award 2002, and subvention for publication (Mention:Tres Honorable avec felicitations du jury à l'unanimité; proposition de prix de these 2002 et subvention pour publication). Defence: February 21, 2002.
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, Εφαρμοσμένη Νομισματική, Αγορές Ενέργειας, και Πρώτων Υλών, Μακρο-οικονομετρία, Μακρο-Χρηματοοικονομική Ανάλυση (Αλληλεξάρτηση Πληθωρισμού και Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου Μελέτη και Υποδειγματοποίηση της Συμπεριφοράς Ετερογενών Επενδυτών, Θεωρία του Στοχαστικού Χάους και της Πολυπλοκότητας, Δημιουργία και Εφαρμογή Μη-Γραμμικών Οικονομετρικών Μεθόδων και Υποδειγμάτων).
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 2. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ (Προπτυχιακό)   4ο εξάμηνο   
 3. ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - αγγλικά (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο