Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Νικόλαος  Δριτσάκης
| Βιογραφικό |
Δριτσάκης Νικόλαος
 • Θέση:  Καθηγητής
 • Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Γνωστικό αντικείμενο: "Εφαρμοσμένη Οικονομική-Ευρωπαϊκή Ενσωμάτωση"
 • e-mail: drits (at) uom.gr
 • [Προσωπική ιστοσελίδα]
 • Γραφείο: ΓΔ4, 426
 • Τηλέφωνο: 2310-891876


 
Ακαδημαϊκοί τίτλοι
 • Πτυχίο Τμήματος Οικονομικών, Α.Β.Σ.Θ., (1977).
 • Διδάκτωρ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, (1992).
 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Εφαρμοσμένα οικονομικά
α)Τουριστική οικονομία
β)Οικονομικά της υγείας
γ) Δημόσια οικονομική
δ) Oικονομική ανάπτυξη
Οικονομετρία
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. Υπολογιστικές Τεχνικές Εκτιμητικής (Μεταπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ (Μεταπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 3. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (ΠΛ0403-2) (Προπτυχιακό)   4ο εξάμηνο   
 4. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι (ΠΛ0504) (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 5. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ II (ΠΛ0709) (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 6. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΠΛ0815) (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο   
 
Άλλες Δραστηριότητες