Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Manos  Roumeliotis
| Cv |
Roumeliotis Manos
 • Position:  Professor
 • Department Of Applied Informatics
 • e-mail: manos (at) uom.gr
 • [Home Page]

 • Office: ΓΔ, 325
 • Phone: 2310-891894


 
Academic Qualifications
 • Ph.D. in Computer Engineering, Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech), Blacksburg VA, (1986).
 • MSc in Computer Engineering, Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech), Blacksburg VA, (1983).
 • Diploma in Electrical Engineering, Aristotle Univ. of Thessaloniki, GR, (1981).
 
Taught Modules
 1. INFORMATION TECHNOLOGY (Μεταπτυχιακό)   semester 1   
 2. INFORMATION TECHNOLOGY AND APPLICATIONS (Προπτυχιακό)   semester 1   
 3. MICROPROCESSORS AND MICROCOMPUTERS (Προπτυχιακό)   semester 2   
 4. COMPUTER ARCHITECTURE (ΠΛ0304-1) (Προπτυχιακό)   semester 3   
 5. OPERATING SYSTEMS (ΠΛ0404) (Προπτυχιακό)   semester 4   
 6. OPERATING SYSTEMS (ΠΛ0404) (Προπτυχιακό)   semester 4   
 7. SIMULATION TECHNIQUES (Προπτυχιακό)   semester 8   
 8. SIMULATION TECHNIQUES (ΠΛ0614) (Προπτυχιακό)   semester 8