Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Maro  Vlachopoulou
| Cv |
Vlachopoulou Maro
 • Position:  Professor
 • Department Of Applied Informatics
 • e-mail: mavla (at) uom.gr
 • [Home Page]

 • Office: , Building ΓΔ
 • Phone: 2310-891867
 • Fax: 2310-891804 
Academic Qualifications
 • B.A. in Economics, Aristotelian Univ. of Thessaloniki, GR, (1978).
 • Post Graduate Diploma in Business Studies, Aristotelian Univ. of Thessaloniki, GR, (1987).
 • B.A. in Law, Aristotelian Univ.of Thessaloniki, GR, (1989).
 • Doctorate from Dept. of Applied Informatics, Univ. of Macedonia, Thessaloniki, GR, (1992).
 
Research Interests
Marketing Management
Marketing Information Systems – Knowledge management systems
e-Marketing Internet Marketing
Electronic Commerce - E-Business
ERP (Enterprise Resource Planning) systems
CRM (Customer Relationship Management) systems
e-supply chain management
Supply Chain Management (SCM) Systems
Logistics
Virtual Organization / Enterprise
 
Taught Modules
 1. MARKETING MANAGEMENT (Μεταπτυχιακό)   semester 1   
 2. E-COMMERCE, E-BUSINESS (Μεταπτυχιακό)   semester 2   
 3. MARKETING INFORMATION SYSTEMS (ΠΛ0114) (Προπτυχιακό)   semester 5   
 4. BUSINESS INNOVATION AND PRODUCTIVITY (ΠΛ0611-3) (Προπτυχιακό)   semester 7   
 5. ELECTRONIC COMMERCE (ΠΛ0807) (Προπτυχιακό)   semester 8