Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Athanassios  Manitsaris
| Cv |
Manitsaris Athanassios
  • Position:  Professor
  • Department Of Applied Informatics
  • e-mail: manits (at) uom.gr
  • Office: , Building ΓΔ
  • Phone: 2310-891898


 
Academic Qualifications
  • B.Sc. in Mathematics, Aristotelian Univ. of Thessaloniki, GR, (1975).
  • DEA Matematiques Statistiques, Univ. de Paris VI, (1977).
  • Doctorate from Dept. of Applied Informatics, Univ. of Macedonia, Thessaloniki, GR, (1992).
 
Taught Modules
  1. COMPUTER GRAPHICS AND VIRTUAL REALITY (ΠΛ0419) (Προπτυχιακό)   semester 4   
  2. MULTIMEDIA TECHNOLOGIES AND COMMUNICATIONS (ΠΛ0520) (Προπτυχιακό)   semester 5