Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Christos  Georgiadis
| Cv |
Georgiadis Christos
 • Position:  Associate Professor
 • Department Of Applied Informatics
 • Subject: "E-Commerce Technology"
 • e-mail: geor (at) uom.gr
 • [Home Page]


 • Phone: 2310-891869


 
Academic Qualifications
 • B.Sc. in Mathematics, Aristotle Univ. of Thessaloniki, Hellas, (1987).
 • Postgraduate scholarship in Informatics, Universita' di Pisa, Italy. (1989)
 • Ph.D. in Information Systems Security, Aristotle Univ. of Thessaloniki, Hellas, (2002).
 
Research Interests
E-Commerce Technologies.
Web Services & e-Transactions.
Mobile Commerce.
Web-based Multimedia Databases.
E-Commerce Security.
Team-based Collaborative Environments.
 
Taught Modules
 1. Ε-COMMERCE TECHNOLOGY (ΠΛ0521) (Προπτυχιακό)   semester 5   
 2. VIRTUAL ENTERPRISES AND NEW TECHNOLOGIES (ΠΛ0724) (Προπτυχιακό)   semester 8   
 3. WEB PROGRAMMING (ΠΛ0816) (Προπτυχιακό)   semester 8   
 4. WEB SERVICES AND TRANSACTIONS (ΠΛ0729) (Προπτυχιακό)   semester 8