Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
George  Stephanides
| Cv |
Stephanides George
 • Position:  Professor
 • Department Of Applied Informatics
 • Subject: Applied Mathematics
 • e-mail: steph (at) uom.gr
 • [Home Page]

 • Office: , 326, Building ΓΔ, 3rd Floor
 • Phone: 2310-891872
 • Fax: 2310-891877 
Academic Qualifications
 • B.Sc. in Mathematics, Univ.of Ioannina, GR, (1974)
 • Ph.D. in Applied Mathematics, University of Macedonia (1999).
 
Research Interests
Applications of mathematical programming
Scientific computing
Logic – reasoning systems
Cryptography – security
Application specific software
 
Taught Modules
 1. APPLIED MATHEMATICS I (ΠΛ0111) (Προπτυχιακό)   semester 1   
 2. DISCRETE MATHEMATICS (ΠΛ0108-3) (Προπτυχιακό)   semester 2   
 3. CRYPTOGRAPHY (ΠΛ0618) (Προπτυχιακό)   semester 7   
 4. COMPUTATIONAL MATHEMATICS (ΠΛ0829) (Προπτυχιακό)   semester 8