Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Dimitrios  Hristu - Varsakelis
| Cv |
 
 • Position:  Professor
 • Department Of Applied Informatics
 • e-mail: dcv (at) uom.gr
 • [Home Page]

 • Office: ΓΔ, 432
 • Phone: 2310-891721
 • Fax: 2310- 891290 
Academic Qualifications
 • B.S. Electrical Engineering and Computer Science, University of California Berkeley, U.S.A. (1992)
 • M.Sc. Electrical Engineering, Rensselaer Polytechnic Institute, U.S.A. (1994)
 • M.Sc. Applied Mathematics, Harvard University, U.S.A. (1997)
 • Ph. D. Engineering Sciences, Harvard University, U.S.A. (1999)
 
Taught Modules
 1. APPLIED MATHEMATICS II (ΠΛ0112) (Προπτυχιακό)   semester 2   
 2. DECISION SUPPORT SYSTEMS (ΠΛ0805-1) (Προπτυχιακό)   semester 6   
 3. OPERATIONS RESEARCH (ΠΛ0814-1) (Προπτυχιακό)   semester 7