Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
Elena  Papandreou
| Cv |
Papandreou Elena
 • Position:  Associate Professor
 • Department Of Music Science & Art
 • Subject: Instrumental Music Performance, Guitar
 • e-mail: papandre@uom.edu.gr

 • Phone: 2310-891401
 • CV


 
Academic Qualifications
 • Diploma Guitar, Musikhochschule Münster (2004)
 
Taught Modules
 1. M.A.A CHAMBER MUSIC I (Προπτυχιακό)   semester 1   
 2. M.A.A CHAMBER MUSIC II (Προπτυχιακό)   semester 2   
 3. CHAMBER MUSIC I (Προπτυχιακό)   semester 3   
 4. M.A.A CHAMBER MUSIC III (Προπτυχιακό)   semester 3   
 5. CHAMBER MUSIC II (Προπτυχιακό)   semester 4   
 6. M.A.A CHAMBER MUSIC IV (Προπτυχιακό)   semester 4   
 7. CHAMBER MUSIC III (Προπτυχιακό)   semester 5   
 8. M.A.A CHAMBER MUSIC V (Προπτυχιακό)   semester 5   
 9. CHAMBER MUSIC IV (Προπτυχιακό)   semester 6   
 10. M.A.A CHAMBER MUSIC VI (Προπτυχιακό)   semester 6   
 11. CHAMBER MUSIC V (Προπτυχιακό)   semester 7   
 12. INTRODUCTION TO GUITAR TUITION ?? (Προπτυχιακό)   semester 7   
 13. M.A.A CHAMBER MUSIC VII (Προπτυχιακό)   semester 7   
 14. CHAMBER MUSIC VI (Προπτυχιακό)   semester 8   
 15. INTRODUCTION TO GUITAR TUITION ?? (Προπτυχιακό)   semester 8   
 16. M.A.A CHAMBER MUSIC VIII (Προπτυχιακό)   semester 8