Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Fotios  Siokis
| Cv |
Siokis Fotios
 • Position:  Professor
 • Department Of Balkan, Slavic & Oriental Studies
 • Subject: Macroeconomic Policy with emphasis on the Balkans and southeast Europe
 • e-mail: fsiokis (at) uom.gr
 • Office: ΚΖ, 200
 • Phone: 2310-891459


 
Academic Qualifications
  Ph.D. in Economics, Graduate Center, City University of New York (1995)
 
Taught Modules
 1. MACROECONOMICS (Προπτυχιακό)   semester 4   
 2. BANKING AND FINANCING (Προπτυχιακό)   semester 6   
 3. CAPITAL AND MONEY MARKETS (Προπτυχιακό)   semester 7