Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Manos  Karagiannis
| Cv |
Karagiannis Manos
  • Position:  Associate Professor
  • Department Of Balkan, Slavic & Oriental Studies
  • e-mail: makara (at) uom.gr

  • Phone: 2310-891425


 
Academic Qualifications
  • 1995 B.A (Hons) European Community Studies, London South Bank University, Great Britain
  • 1996 M.A International Security Studies, University of Reading, Great Britain
  • 2000 Ph.D. Politics, University of Hull, Great Britain
  • 2005. Post-doctoral studies in Central Asian Studies, University of Pennsylvania, USA
 
Taught Modules
  1. POLITICS AND EXTERNAL RELATIONS IN THE CAUCASUS AND CENTRAL ASIA (Προπτυχιακό)   semester 5   
  2. RUSSIAN FOREIGN POLICY (Προπτυχιακό)   semester 5