Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Ioannis  Armakolas
| Cv |
Armakolas Ioannis
 • Position:  Assistant Professor
 • Department Of Balkan, Slavic & Oriental Studies
 • Subject: Comparative Politics in South-East Europe
 • e-mail: iarmak (at) uom.gr
 • [Home Page]

 • Office: KZ, 234
 • Phone: 2310-891559


 
Academic Qualifications
 • PhD in Social and Political Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, University of Cambridge (2007)
 • MA in International Relations (with distinction), University of Kent at Canterbury (1998)
 • First Degree, Department of Political Science and International Studies (strand International Studies), Panteion University of Political and Social Sciences (1994)
 
Research Interests
 • Civil and ethnic wars
 • Politics in post-conflict societies and states in transition with emphasis on South-East Europe
 • Political stability and security in South-East Europe
 •  
  Taught Modules
  1. COMPARATIVE POLITICS (Προπτυχιακό)   semester 3   
  2. CONTEMPORARY POLITICS IN EASTERN AND SOUTHEASTERN EUROPE (Προπτυχιακό)   semester 4   
  3. POLITICS AND SOCIETY IN THE POST-YUGOSLAV SPACE (Προπτυχιακό)   semester 5   
  4. NATIONALISMS AND CONFLICTS IN SOUTH-EAST EUROPE AND THE MIDDLE EAST (Προπτυχιακό)   semester 6   
   
  Other Activities
 • Head, South-East Europe Programme, Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP)
 • Editor in Chief, journal ‘Southeast European and Black Sea Studies, Taylor & Francis Group
 •