Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Konstantinos  Vergidis
| Cv |
 
 • Position:  Assistant Professor
 • Department Of Applied Informatics
 • e-mail: kvergidis (at) uom.gr
 • Office: GD, 322
 • Phone: 2310-891637


 
Academic Qualifications
 • Ph.D. in Business Process Optimisation using an Evolutionary Multi-objective Framework, School of Applied Sciences, Cranfield University, U.K.(2008).
 • M.Sc. in IT for Product Realisation, School of Applied Sciences, Cranfield University, U.K. (2005).
 • Degree in Applied Informatics, Univercity of Macedonia, Thessaloniki. (2003).
 
Research Interests
 • Enterprise Architectures
 • Modeling and Optimisation of Business Processes
 • Multi-criteria analysis
 • Stochastic optimisation methods
 
Taught Modules
 1. DESIGN AND PRODUCTION TECHNOLOGIES (ΔΤ3502) (Προπτυχιακό)   semester 5   
 2. ENTERPRISE ARCHITECTURES (ΔΤ3503) (Προπτυχιακό)   semester 6   
 3. SYSTEMS DEVELOPMENT TECHNOLOGY (ΔΤ3504) (Προπτυχιακό)   semester 6   
 4. BUSINESS MODELLING (ΔΤ4502) (Προπτυχιακό)   semester 7