Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Thomas  Hatzigagios
| Cv |
Hatzigagios Thomas
 • Position:  Associate Professor
 • Department Of Accounting & Finance
 • e-mail: chatzig (at) uom.gr
 • Office: , 227, Building ΗΘ, 2nd floor
 • Phone: 2310-891672
 • Fax: 2310-891629 
Academic Qualifications
 • L.L.B., Aristotelian Univ., GR, (1979).
 • D.E.A and D.E.S.E., Univ. Nancy, F., Doctorat d' etat, Univ. Nancy, F. (1984).
 • Scuola di Specializzazione in Discipline Bancarie, Univ. Siena, Italy (1988-1989).
 
Taught Modules
 1. SPECIAL TOPICS IN COMMERCIAL AND LABOR LAW (Μεταπτυχιακό)   semester 1   
 2. COMMERCIAL LAW (Προπτυχιακό)   semester 2   
 3. INTRODUCTION TO COMMERCIAL & ECONOMIC LAW (Προπτυχιακό)   semester 2   
 4. INTRODUCTION TO COMMERCIAL LAW (Προπτυχιακό)   semester 2   
 5. COMPANY LAW OF THE COMMERCIAL FIRM (Προπτυχιακό)   semester 3   
 6. CORPORATE LAW (Προπτυχιακό)   semester 4   
 7. SPECIAL ASPECTS IN LABOR LAW (Προπτυχιακό)   semester 5   
 8. CAPITAL MARKET LAW (Προπτυχιακό)   semester 7   
 9. ELEMENTS OF ACCOUNTING LAW (Προπτυχιακό)   semester 7   
 10. INTRODUCTION TO PUBLIC AND EUROPEAN LAW (Προπτυχιακό)   semester 8