Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Georgia  Koloniari
| Cv |
 
 • Position:  Assistant Professor
 • Department Of Applied Informatics
 • e-mail: gkoloniari (at) uom.gr
 • [Home Page]


 • Phone: 2310-891887


 
Academic Qualifications
 • BSc in Computer Science, University of Ioannina, Greece (2001)
 • MSc in Computer Science, University of Ioannina, Greece (2003)
 • PhD in Computer Science, University of Ioannina, Greece (2009)
 
Research Interests
Management of Temporal Information in Social Networks
Data Management in Peer-to-Peer Systems
Distributed Processing of XML Documents
 
Taught Modules
 1. DATA STRUCTURES (ΠΛ0201) (Προπτυχιακό)   semester 2   
 2. DATABASES I (ΠΛ0501-1) (Προπτυχιακό)   semester 3   
 3. DATA ORGANIZATION AND MANAGEMENT (ΔΤ2202) (Προπτυχιακό)   semester 4