Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Harry  Papapanagos
| Cv |
Papapanagos Harry
  • Position:  Professor
  • Department Of Balkan, Slavic & Oriental Studies
  • e-mail: hp@uom.edu.gr
  • Office: ΚΖ2, 227
  • Phone: 2310-891471


 
Academic Qualifications
  • BA in Economics, Graduate Industrial School of Thessaloniki, Greece, (1985)
  • MA in Economics, University of Essex, England, (1987)
  • Ph.D in Economics, University of Essex, England, (1993)
 
Research Interests
Economics of Transition
Labour Economics - Migration
Microsimulation Modelling
Taxation - Progressivity - Redistribution - Income Inequality
 
Taught Modules
  1. MICROECONOMICS (Προπτυχιακό)   semester 3   
  2. MICROECONOMICS (Προπτυχιακό)   semester 5