Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Fotini  Tsibiridou
| Cv |
Tsibiridou Fotini
 • Position:  Professor
 • Department Of Balkan, Slavic & Oriental Studies
 • Subject: Economic and Political Anthropology in South Eastern Europe
 • e-mail: ft (at) uom.gr
 • Office: ΚΖ2, 233
 • Phone: 2310-891426
 • Fax: 2310-891427 
Academic Qualifications
 • Dr. Ethnology-Social Anthropology, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
 
Research Interests
Her research interests focus on power relations and political economy, politics of religion (Islam), ethnic minorities and gender identity politics, social movements. She is currently working on state culture issue, focusing on governmentality and citizenship experiences. She has  conducted ethnographic fieldwork in Greece, Turkey (Istanbul) and the Middle East (The Sultanate of Oman) and she produced a number of ethnographic documentaries.
 
Taught Modules
 1. ETHNOGRAPHIES OF TURKEY AND THE MIDDLE EAST (Προπτυχιακό)   semester 3   
 2. ECONOMIC AND POLITICAL ANTHROPOLOGY (Προπτυχιακό)   semester 5   
 3. POLITICS OF GENDER AND POWER IN THE MODERN WEST, THE MOSLEM WORLD AND THE GLOBAL SOUTH (Προπτυχιακό)   semester 6   
 
Other Activities
Website for academic collaboration in the Balkans (www.balkanmyth.com).