Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Alexandros  Chatzigeorgiou
| Cv |
Chatzigeorgiou Alexandros
  • Position:  Professor
  • Department Of Applied Informatics
  • e-mail: achat (at) uom.gr
  • [Home Page]


  • Phone: 2310-891886


 
Academic Qualifications
  • Diploma in Electrical Engineering, Aristotle University of Thessaloniki, 1996
  • PhD in Computer Science, Aristotle University of Thessaloniki, 2000
 
Taught Modules
  1. PROCEDURAL PROGRAMMING (ΠΛ0106-3) (Προπτυχιακό)   semester 1   
  2. OBJECT- ORIENTED PROGRAMMING (ΠΛ0401) (Προπτυχιακό)   semester 3   
  3. SOFTWARE ENGINEERING (ΠΛ0613) (Προπτυχιακό)   semester 4