Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Sofia  Delipalla
| Cv |
Delipalla Sofia
 • Position:  Professor
 • Department Of Balkan, Slavic & Oriental Studies
 • e-mail: sd@uom.edu.gr

 • Phone: 2310-891468
 • Fax: 2310-891420 
Academic Qualifications
 • BA in Economics, University of Macedonia, Greece (1985)
 • MA in Economics, University of Essex, UK (1987)
 • PhD in Economics, University of Essex, UK (1994)
 
Research Interests
 • Applied Microeconomics
 • Public Economics
 • Industrial Economics
 • Tobacco Control Economics
 
Taught Modules
 1. PRINCIPLES OF ECONOMICS I (Προπτυχιακό)   semester 1   
 2. APPLICATIONS OF GAME THEORY (Προπτυχιακό)   semester 5   
 
Other Activities
 • Consultant at World Health organization, WHO Prevention of Noncommunicable Diseases (Tobacco Control Economics)