Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Ioannis  Mavridis
| Cv |
Mavridis Ioannis
  • Position:  Professor
  • Department Of Applied Informatics
  • e-mail: mavridis (at) uom.gr

  • Phone: 2310-891868
  • Fax: 2310-891812



 
Academic Qualifications
  • Diploma in Computer Engineering and Informatics (University of Patras, Greece, 1985)
  • Ph.D. in Mobile Computing Security (Aristotle University of Thessaloniki, Greece, 2000)
 
Research Interests
Access Control
Cyber Threats Intelligence
Blockchain Technologies & Decentralized Applications
Cyber Crime Investigation and Prediction
Cyber Security Learning and Training
 
Taught Modules
  1. NETWORK AND INTERNET APPLICATIONS SECURITY (ΠΛ0825) (Προπτυχιακό)   semester 5   
  2. INFORMATION AND SYSTEMS SECURITY (ΠΛ0713-2) (Προπτυχιακό)   semester 6   
  3. NETWORKS AND INTERNET APPLICATIONS SECURITY (ΠΛ0825) (Προπτυχιακό)   semester 7