Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Owen  O' Donnell
| Cv |
O'
 • Position:  Professor
 • Department Of Balkan, Slavic & Oriental Studies
 • Subject: Applied Economics
 • e-mail: ood (at) uom.gr
 • Office: ΚΖ2, 226
 • Phone: 2310-891478
 • Fax: 2310-891420

 • CV


 
Academic Qualifications
 • BA in Economics, University of York, UK (1986)
 • MSc in Health Economics, University of York, UK (1987)
 • DPhil in Economics, University of York, UK (1994)
 
Research Interests
Health Economics
 
Taught Modules
 1. APPLIED REGRESSION ANALYSIS (Προπτυχιακό)   semester 3   
 2. INVESTMENT APPRAISAL (Erasmus Course) (Προπτυχιακό)   semester 5   
 
Other Activities
 • Professor, Erasmus School of Economics, Erasmus University Rotterdam
 • Research Fellow, Tinbergen Institute, the Netherlands
 • Research Fellow, NETSPAR (Network for the Study of Pensions, Aging and Retirement), the Netherlands
 • External Affiliate, Health Econometrics and Data Group, University of York, UK
 • Associate Editor, Journal of Health Economics
 • Associate Editor, Health Economics
 • Coorganiser, European Workshops on Econometrics and Health Economics
 • Member of Kenneth J. Arrow Award Committee, International Health Economics Association