Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Theodoros  Kaskalis
| Cv |
Kaskalis Theodoros
 • Position:  Associate Professor
 • Department Of Applied Informatics
 • e-mail: kaskalis (at) uom.gr
 • [Home Page]

 • Office: , 3
 • Phone: 2310-891885


 
Academic Qualifications
  Computer & Informatics Engineer, Polytechnic School of Patras, (1993).
  Ph.D. in Parallel Distributed Processing, Department Of Applied Informatics, University of Macedonia, (1998).
 
Research Interests
Digital Design
Embedded Systems
Computer Programming
Internet Computing
Parallel and Distributed Processing
Grid Technologies
 
Taught Modules
 1. DIGITAL SYSTEMS AND APPLICATIONS (Προπτυχιακό)   semester 1   
 2. COMPUTER PROGRAMMING (Προπτυχιακό)   semester 2   
 3. WEB TECHNOLOGIES (ΔΤ2703) (Προπτυχιακό)   semester 3   
 4. INTERNET TECHNOLOGIES (ΔΤ2702) (Προπτυχιακό)   semester 4   
 5. EMBEDDED SYSTEMS (ΔΤ3602) (Προπτυχιακό)   semester 6   
 6. DIGITAL SYSTEMS' DESIGN AND PROGRAMMING (ΔΤ4601) (Προπτυχιακό)   semester 7