Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Konstantinos  Tsitselikis
| Cv |
Tsitselikis Konstantinos
  • Position:  Professor
  • Department Of Balkan, Slavic & Oriental Studies
  • e-mail: kt@uom.edu.gr
  • Office: ΚΖ, 234
  • Phone: 2310-891540


 
Academic Qualifications