Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Dimitrios  Stamatopoulos
| Cv |
Stamatopoulos Dimitrios
 • Position:  Professor
 • Department Of Balkan, Slavic & Oriental Studies
 • Subject: Balkan and Late Ottoman History
 • e-mail: ds (at) uom.gr
 • [Home Page]

 • Office: ΚΖ2, 228
 • Phone: 2310-891472
 • Fax: 2310-891428 
Academic Qualifications
 • PhD in Balkan and Late Ottoman History—Department of History and Archaeology, Aristotle University of Thessaloniki
 • M.A. in Modern History – Department of History and Archaeology, Aristotle University of Thessaloniki
 • B.A. in History, Department of History and Archaeology, Aristotle University of Thessaloniki, Greece (1991)
 
Research Interests
Balkans and Orientalism.
Balkan nationalisms.
Turkish Nationalism.
Relations between religion and politics.
The emergence of the civil society during the transition from the Ottoman Empire to nation-states.
Power-networks construction in the empires and the nation-states.
The issue of ethnogenesis/origins/continuity in the Balkan historiographies.
 
Taught Modules
 1. HISTORY OF EASTERN AND SOUTH-EASTERN EUROPE (Προπτυχιακό)   semester 1   
 2. HISTORY OF ARAB-ISLAMIC WORLD (Προπτυχιακό)   semester 2   
 3. TURKEY IN THE 20th CENTURY (Προπτυχιακό)   semester 5   
 4. RELIGION AND POLITICAL IDEOLOGY (Προπτυχιακό)   semester 6