Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
Αθηνά  Κατσανεβάκη
 
 • Θέση:  Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό - Ε.Ε.Π.
 • Τμήμα: Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
 • e-mail: atekatsa (at) uom.gr
 • Γραφείο: ΚΖ, 410
 • Τηλέφωνο: 2310-891399


 
 
Διδασκόμενα Mαθήματα
 1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ Ι (Προπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 2. Κ.Α.ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ι (Προπτυχιακό)   1ο εξάμηνο   
 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ) ΜΟΥΣΙΚΗ ΙI (Προπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 4. ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ι (Προπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 5. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΙΙ (Προπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 6. Κ.Α.ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ (Προπτυχιακό)   2ο εξάμηνο   
 7. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΙΙΙ (Προπτυχιακό)   3ο εξάμηνο   
 8. ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙI (Προπτυχιακό)   4ο εξάμηνο   
 9. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΙV (Προπτυχιακό)   4ο εξάμηνο   
 10. ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ Ι (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 11. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ V (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 12. Κ.Α.ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙ (Προπτυχιακό)   5ο εξάμηνο   
 13. ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΙI (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 14. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ VΙ (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 15. Κ.Α.ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙV (Προπτυχιακό)   6ο εξάμηνο   
 16. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ VΙI (Προπτυχιακό)   7ο εξάμηνο   
 17. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ VΙII/ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (Προπτυχιακό)   8ο εξάμηνο