Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων


printΕκτύπωση σελίδας

Κατατακτήριες στο τμήμα ΟΔΕ.


Ερώτηση
·  Ποιών Σχολών οι απόφοιτοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;
·  Πόσοι φοιτητές ανά έτος εισάγονται μέσω των κατατακτηρίων εξετάσεων;
·  Ποια δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση;
·  Σε ποιο γραφείο και πότε κατατίθεται ο φάκελος;
·  Περιγραφή του τρόπου εισαγωγής
·  Πώς μπορώ να προμηθευτώ την αίτηση για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις;
·  Πότε είναι οι ημερομηνίες των εξετάσεων;

Απάντηση
·  Ποιών Σχολών οι απόφοιτοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

* Πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Ανωτέρων Σχολών Διετούς Κύκλου Σπουδών (Πτυχιούχοι Ανωτέρων Σχολών ΚΑΤΕΕ, Στελεχών Επιχειρήσεων, Διοίκησης Νοσοκομείων, Ανωτέρων Δημοσίων Σχολών Δοκίμων Πλοιάρχων, Εμπορικού Ναυτικού και Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών) * Πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Τ.Ε.Ι * Πτυχιούχοι Ανωτέρων Σχολών Υπερδιετούς Κύκλου σπουδών (Πτυχιούχοι της Σχολής Αστυφυλάκων, Των Ανωτέρων Σχολών Κοινωνικής Εργασίας (Ι.Α.Κ.Ε.), της Ανωτέρας Σχολής Κοινωνικής Εργασίας Διακονισσών της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ανωτέρας Σχολής Κοινωνικής Εργασίας της Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών, οι Πτυχιούχοι των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Ειδικότητας Πλοιάρχου, Ανωτέρων Σχολών Δοκίμων Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού , Πρωην Ανωτέρων Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού με πτυχίο ισότιμο προς τα πτυχία των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ειδικότητας Πλοιάρχου, Πτυχιούχοι Ανωτερης Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου και Κρήτης.)

Επιστροφή


·  Πόσοι φοιτητές ανά έτος εισάγονται μέσω των κατατακτηρίων εξετάσεων;

Το ποσοστό των κατατάξεων Πτυχιούχων Πανεπιστημίων, ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από την ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου ΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ. αριθμ. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 Υπουργική Απόφαση(ΦΕΚ 3185/16-12-2013 τ. Β')

Επιστροφή


·  Ποια δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση;

α) Αίτηση ενδιαφερομένου/ης.
β) ii. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.
γ) Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

Επιστροφή


·  Σε ποιο γραφείο και πότε κατατίθεται ο φάκελος;

Αιτήσεις και λοιπά δικαιολογητικά των πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να καταταγούν στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Υποδοχής κατά τα προβλεπόμενα στην υπΆ αριθ. Φ1/192329/Β3 Υπουργική Απόφαση (ΒΆ 3185/16.12.2013) από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2018 καθημερινά και από ώρα 11.30 – 13.00 (τηλ. επικοινωνίας: 2310 891.283 & 891.213-4, e- mail: basecr@uom.gr).

Επιστροφή


·  Περιγραφή του τρόπου εισαγωγής

Διαβάστε την σχετική ανακοίνωση

Επιστροφή


·  Πώς μπορώ να προμηθευτώ την αίτηση για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις;

Από τον σχετικό σύνδεσμο στην περιοχή λήψης αρχείων

Επιστροφή


·  Πότε είναι οι ημερομηνίες των εξετάσεων;

Ανακοίνωση

Επιστροφή