Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών


printΕκτύπωση σελίδας

Κατατακτήριες εξετάσεις ΜΕΤ


Ερώτηση
·  Ποιών Σχολών οι απόφοιτοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση;
·   Ποια δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση;
·  Σε ποιο γραφείο και σε ποιον υπάλληλο κατατίθεται ο φάκελος;
·  Ποια είναι η ύλη των κατατακτήριων εξετάσεων;
·  Ποιά είναι διαδικασία των εξετάσεων;
·  Πότε διενεργούνται οι εξετάσεις;
·  Ποιες ειδικεύσεις ανά κατεύθυνση αφορούν οι κατατακτήριες εξετάσεις του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους και σε ποια μαθήματα εξετάζονται;
·  Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης
·  Εγγραφή επιτυχόντων - Δικαιολογητικά
·  Επιτυχόντες 2017

Απάντηση
·  Ποιών Σχολών οι απόφοιτοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση;

Υποβάλουν αίτηση απόφοιτοι ΑΕΙ, AΤΕΙ, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερων Σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ. και άλλων Υπουργείων.

Επιστροφή


·   Ποια δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση;

  • Αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία - ηλεκτρονικά εδώ)
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Σε περίπτωση τίτλου σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής, υποβάλλεται και βεβαίωση από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ

Η αναγνώριση των πτυχίων των αποφοίτων ΑΕΙ και AΤΕΙ γίνεται από το ΔΟΑΤΑΠ.

Οι υποψήφιοι κατά την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων θα παραδίδουν στην αρμόδια Επιτροπή:
α) βιογραφικό σημείωμα
β) το πρόγραμμά τους
γ) τις παρτιτούρες των έργων καθώς και αυτές που αφορούν την συνοδεία πιάνου εις διπλούν.

Επιστροφή


·  Σε ποιο γραφείο και σε ποιον υπάλληλο κατατίθεται ο φάκελος;

Αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος από 1-15 Νοεμβρίου και κατά τις ώρες 11:30-13:00

Επιστροφή


·  Ποια είναι η ύλη των κατατακτήριων εξετάσεων;

(i). ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ (ΚΛΑΣΙΚΗΣ) ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Πιάνο

α) Πρελούδιο και Φούγκα του J.S.Bach
β) Δεξιοτεχνική Σπουδή
γ) Ένα ή περισσότερα μέρη κλασικής σονάτας
Tο πρόγραμμα πρέπει υποχρεωτικά να εκτελείται απ' έξω και η διάρκειά του πρέπει να είναι το ελάχιστο 15 λεπτά.

Βιολί
1) Δύο μέρη(αργό-γρήγορο) από τις Σονάτες ή Παρτίτες για σόλο βιολί του J.S.Bach
2) Το πρώτο μέρος ενός κοντσέρτου για βιολί και ορχήστρα ρομαντικής η σύγχρονης περιόδου
3) Το πρώτο μέρος ενός κοντσέρτου για βιολί και ορχήστρα ή μιας Σονάτας για βιολί και πιάνο κλασικής περιόδου
4) Μία δεξιοτεχνική σπουδή για σόλο βιολί επιπέδου Paganini, Wieniavsky, Gavinies κ.λ.π.

Βιόλα
α) Δύο μέρη από τις Σουίτες για σόλο Τσέλο του J. S. Bach
β) Ένα τεχνικό κομμάτι solo ή με πιάνο
γ) Ένα μέρος από κλασικό ή ρομαντικό ή σύγχρονο κονσέρτο για βιόλα και ορχήστρα
δ) Ένα έργο Έλληνα συνθέτη
Η από μνήμης εκτέλεση είναι προαιρετική.

Βιολοντσέλο
1. Δύο (2) μέρη από τις σουίτες για σόλο βιολοντσέλο του J. S. Bach .
2. Το πρώτο μέρος ενός κοντσέρτου για βιολοντσέλο και ορχήστρα ή μιας σονάτας για βιολοντσέλο και πιάνο κλασικής περιόδου.
3. Το πρώτο μέρος ενός κοντσέρτου για βιολοντσέλο και ορχήστρα ρομαντικής ή σύγχρονης περιόδου.
4. ένα δεξιοτεχνικό κομμάτι ή σπουδή , solo ή με πιάνο.

Κοντραμπάσο
α) Πρώτο και δεύτερο μέρος (αργό-γρήγορο) μιας σονάτας εποχής μπαρόκ
β) Το πρώτο μέρος (γρήγορο) ενός κλασικού κοντσέρτου
γ) Ένα κομμάτι με συνοδεία πιάνου

Φλάουτο
α) Τρία έργα ολόκληρα από τρεις διαφορετικές εποχές
β) Πρώτο μέρος από ένα κλασικό κοντσέρτο

Όμποε
1) Μία από τις μείζονες ή ελάσσονες κλίμακες έως 5 υφέσεις ή 5 διέσεις, σε έκταση από ντο χαμηλό έως μι ύφεση (3 βοηθητικές γραμμές πάνω από το πεντάγραμμο), δυναμική f / mf, ταχύτητα τέταρτο=60, ρυθμικές αξίες: τέταρτα, όγδοα, τρίηχα ογδόων, δέκατα έκτα. Άρθρωση: όλα legato και όλα χωριστά. Όλα από μνήμης.
2) Μία σπουδή του Ludwig Wiedemann από το βιβλίο "45 Etudes for Oboe", εκδ. Kalmus ή Breitkopf & Haertel, επιλογή του υποψηφίου από τους εξής αριθμούς: 6, 9, 10, 12, 18, 25, 28, 29, 30.
3) Δύο αντιθετικά μέρη (αργό-γρήγορο) από σονάτα ή κονσέρτο για όμποε της εποχής μπαρόκ.

Κλαρινέτο
α) Stravinsky-Three pieces (N.3)
β) Mozart-Κονσέρτο 1ο μέρος
γ) Weber-Κονσέρτο σε Fa μιν. οp. 73 2ο μέρος

Σαξόφωνο
1) Όλες τις Μείζονες και Ελάσσονες Αρμονικές Κλίμακες και τα αντίστοιχα Αρπέζ.
2) Ένα από τα (2) ακόλουθα κοντσέρτα: DUBOIS, GLAZOUNOV (κατ’ επιλογή του υποψηφίου, σόλο, χωρίς συνοδεία).
3) Μία από τις (2) ακόλουθες σονάτες: CRESTON, HEIDEN (κατ’ επιλογή του υποψηφίου, σόλο, χωρίς συνοδεία).
4) Μία ή δύο etudes από τα βιβλία: 48 FERLING ETUDES, ή 18 MULE ETUDES (κατ’ επιλογή του υποψηφίου).

Φαγκότο
1. Κλίμακες: Μία από τις μείζονες και ελάσσονες με τα αντίστοιχα αρπέζ μέχρι 5 υφέσεις και διέσεις, σε όγδοα και όγδοα τριήχων. [T] το τέταρτο=60. Σε δύο παραλλαγές άρθρωσης, ενωμένα (legato) και χωριστά. Όλα από μνήμης.
2. Μία (1) Σπουδή (επιλογή ενός από τα επόμενα ή άλλου ίδιας δυσκολίας)
OPPRASCH, 60 Σπουδές
NEUKIRCHNER, Σπουδές τεύχος 2, μια από τις 31 έως 50
WEISSENBORN, Σπουδές τεύχος 2
MILDE (Scales and arpeggios)
3. Δύο αντιθετικά μέρη (αργό-γρήγορο) από σονάτα ή κονσέρτο της εποχής μπαρόκ.
4. Ένα κομμάτι ή μέρος έργου από οποιαδήποτε στυλιστική περίοδο, εκτός του μπαρόκ.

Κόρνο
1. ΚΛΙΜΑΚΕΣ: Όλες οι μείζονες και ελάσσονες (φυσικές, αρμονικές, μελωδικές) Εκτέλεση legato – staccato και πλήρεις αρπισμοί σε τέταρτα, όγδοα και δέκατα έκτα
2. Μία (1) σύντομη σπουδή για φυσικό κόρνο, σε φα κόρνο.
3. Μία σπουδή από τη μέθοδο Gallay, τεύχος 1, εκτός από τις αρ. 1 και αρ. 2.
4. Από τα κοντσέρτα για κόρνο και ορχήστρα του W. A. Mozart, εκτός από το Κονσέρτο αρ. 1, ένα αργό και ένα γρήγορο μέρος.

Τρομπόνι
1. ΚΛΙΜΑΚΕΣ: Όλες οι μείζονες και ελάσσονες (φυσικές, αρμονικές, μελωδικές) Εκτέλεση legato – staccato και πλήρεις αρπισμοί σε τέταρτα, όγδοα και δέκατα έκτα.
2. Μία σπουδή από το βιβλίο του Blazevich
3. Kοντσέρτo David 1o και 2ο μέρος

Κρουστά
Τύμπανα
(Ενδεικτικά):
MITCHELL PETERS: Σπουδές για 4 τύμπανα
RICHARD HOCHRAINER: Νο 38 - Νο 53 (heft 1)
DOBRI PALIEF: ένα μέρος από την Floklore Suite κατ' επιλογή
JOHN BECK: ένα μέρος από την σονάτα για τύμπανα κατ΄επιλογή.

Ταμπούρο (Ενδεικτικά):
HEINRICH KNAUER (kleine trommelschule)
Μία άσκηση από το Νο 22 μέχρι τέλος ή από οτιδήποτε άλλη σπουδή (άλλου παιδαγωγού) με την προϋπόθεση διπλού μέχρι τετραπλού φλάμ και την ύπαρξη ρούλου στην σπουδή.

Βιμπράφωνο (Ενδεικτικά):
DAVID FRIEDΜΑΝ (Vibraphone technique): Μία από τις τελευταίες ασκήσεις του βιβλίου με 2 ή με 4 μπαγκέτες, ή από οτιδήποτε άλλη σπουδή του ιδίου επιπέδου άλλου παιδαγωγού (βλ. MAX FELDMAN - 8η σελίδα, ή Closer - ALL ALONE BY THE VIBRAPHONE, σελ.14)

Μαρίμπα - Ξυλόφωνο (Ενδεικτικά):
J.S.BACH - από το κονσέρτο για βιολί σε λα ελάσσονα το 1ο μέρος προσαρμοσμένο για μαρίμπα από τον James Moore, ή Toshiri Mayuzumi – από το Concertino for Xylophone and Orchestra το presto, ή Mitchell Peters - Yellow after the rain για 4 μπαγκέτες.

ΤΡΟΜΠΕΤΑ
1. ΚΛΙΜΑΚΕΣ: Όλες οι μείζονες και ελάσσονες.
Εκτέλεση legato - staccato και αρπισμοί σε τέταρτα και όγδοα
2. Μία (1) Σπουδή από τις 14 «χαρακτηριστικές σπουδές» που περιλαμβάνονται στη μέθοδο ARBAN για τρομπέτα, εκδόσεις CARL FISCHER.
3. Ένα (1) Κονσέρτο (επιλογή ενός από τα επόμενα):
(Ζητείται ένα γρήγορο και ένα αργό μέρος)
Haydn, Κονσέρτο για τρομπέτα και ορχήστρα σε Μι ύφεση μείζονα
Hummel, Κονσέρτο για τρομπέτα και ορχήστρα σε Μι ύφεση μείζονα

ΤΟΥΜΠΑ
1. ΚΛΙΜΑΚΕΣ: Όλες οι μείζονες και ελάσσονες
Εκτέλεση legato - staccato και αρπισμοί σε τέταρτα και όγδοα
2. Μία σπουδή από το βιβλίο του Blazevich
3. Ένα (1) Κονσέρτο (επιλογή ενός από τα επόμενα):
Williams, 1ο και 2ο μέρος - Lebetev, ολόκληρο

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ι

1. Ύλη
Εισαγωγή στην έννοια της δομής
Εισαγωγή στην έννοια της τονικότητας
Δομικές παράμετροι της τονικής μουσικής
Εισαγωγή στην έννοια της αρμονικής λειτουργίας
Εισαγωγή στην τονική αντίστιξη
Ιεραρχικός χαρακτήρας τονικών μελωδικών δομών
Αρμονικός ρυθμός και εισαγωγή στην αναγωγική ανάλυση
Λειτουργίες T, D, PD
Συγχορδίες Ι, V, V7, viio, viio7
Αντιστικτικές επεκτάσεις Ι και V
Πτωτικά φαινόμενα
Τμήμα, ενότητα, φράση, μοτίβο
Φθόγγοι διανθισμού
Συγχορδίες
Συγχορδίες VI και ΙΙΙ
Κλασικές μορφές ενδοθεματικής οργάνωσης
Διατονικές αλυσίδες
Εισαγωγή στη χρωματικότητα: Παρενθετικές δεσπόζουσες
Τονικοποίηση και μετατροπία
Διμερείς και τριμερείς μορφές
Συνεχείς και τμηματικές παραλλαγές
Τροπική μίξη
Αρχή ritornello

2. Ενδεικτικά θέματα
ΘΕΜΑ 1
Δίνεται το τρίτο μέρος της συμφωνίας σε ρε μείζονα, Κ. 202 του W. A. Mozart.
1. Σε ποιον μορφολογικό τύπο εμπίπτει το ίδιο και τα συνιστώντα μέρη του (minuetto και trio); Τεκμηριώστε καταλλήλως την απάντησή σας.
2. Να γίνει τετράφωνη ρυθμική αναγωγή των πρώτων τεσσάρων μέτρων και αρμονική ανάλυση της αναγωγής σε περιγραφικό και ερμηνευτικό επίπεδο.
3. Πώς θα περιγράφατε την ενδο-θεματική οργάνωση της πρώτης επαναλαμβανόμενης ενότητας του minuetto; Τεκμηριώστε καταλλήλως την απάντησή σας.
ΘΕΜΑ 2
Συνθέστε μία τετράφωνη αρμονική και αντιστικτική δομή έξι έως οκτώ μέτρων σε Λα ύφεση μείζονα (μετρική αγωγή: ¾, αρμονικός ρυθμός: τέταρτο έως ήμισυ) χρησιμοποιώντας διαδοχικά τις παρακάτω τεχνικές:
1. Αντιστικτική επέκταση της Ι
2. Ασθενής και παροδική τονικοποίηση της iii με χρήση εμπεδωμένου φραστικού πρότυπου
3. Διατονική μετατροπία στην τονικότητα της IV
Να γίνει ανάλυση της αρμονικής και αντιστικτικής δομής του αποσπάσματος σε περιγραφικό και ερμηνευτικά επίπεδα.
ΘΕΜΑ 3
Δίνεται η έναρξη του πέμπτου Βραδεμβούργιου κοντσέρτου, BWV 1050 σε Ρε μείζονα του J. S. Bach.
1. Χρησιμοποιώντας το κυκλωμένο ρυθμομελωδικό στοιχείο ως μοτίβο αναφοράς, να κάνετε τους εξής μοτιβικούς μετασχηματισμούς:
• Αναδρομή της τονικής μεταφοράς κατά μια τρίτη κάτω
• Αναστροφή της αναδρομής της πραγματικής μεταφοράς κατά μια πέμπτη επάνω
2. Να γίνει αρμονική ανάλυση των πρώτων οκτώ μέτρων (μέχρι και το πρώτο τέταρτο του μέτρου 9) σε περιγραφικό και ερμηνευτικό επίπεδο (αντιγράψτε στο πεντάγραμμο τη γραμμή του μπάσου και αποτυπώστε την αρμονική σας ανάλυση από κάτω).

3. Προτεινόμενη βιβλιογραφία
Βούβαρης, Πέτρος. Εισαγωγή στη μορφολογική ανάλυση της τονικής μουσικής: Μπαρόκ, κλασικισμός. Κεφ. 1, 2, 3 & 5. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015. Φιτσιώρης, Γιώργος. Εισαγωγή στη θεωρία και ανάλυση της τονικής μουσικής. Κεφ. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Αθήνα: Νεφέλη, 2004.

ΑΣΚΗΣΗ ΑΚΟΗΣ-ΣΟΛΦΕΖ-ΡΥΘΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ι

1. Ύλη
Εσωτερική ακοή, τραγούδι/απαγγελία και ακουστική καταγραφή των παρακάτω τομέων:
- Διαστήματα μελωδικά & αρμονικά
- Μελωδικές βαθμίδες μείζονας & ελάσσονας κλίμακας
- Μελωδίες τονικές - χωρίς ξένους φθόγγους, τονικοποιήσεις ή μετατροπίες
- Συγχορδίες τρίφωνες (Μείζονα, Ελάσσονα, ελαττωμένη) σε όλες τις θέσεις από κοινή βάση
- Αρμονικές διαδοχές χωρίς ξένους φθόγγους ή τονικοποιήσεις
- πτώσεις
- Ρυθμικά μοτίβα με διμερή έως τετραμερή υποδιαίρεση του χρόνου – παύσεις – συζεύξεις – παρεστιγμένες αξίες (απλά και διπλά παρεστιγμένα, με ακέραιη ή υποδιαιρεμένη την συμπληρωματική τους αξία)

2. Ενδεικτικά θέματα
ΑΣΚΗΣΗ 1α - Διαστήματα μελωδικά:
Δίνονται οι πρώτες νότες οκτώ μελωδικών διαστημάτων. Συμπληρώστε κάθε φορά τη δεύτερη νότα, και από κάτω χαρακτηρίστε το διάστημα («3ηΜ», «5ηΚ», «4ηΑ», κλπ). (Μία ακρόαση για κάθε διάστημα)
ΑΣΚΗΣΗ 1β – Διαστήματα αρμονικά:
Δίνονται οι βάσεις οκτώ αρμονικών διαστημάτων. Συμπληρώστε κάθε φορά την κορυφή, και από κάτω χαρακτηρίστε το διάστημα. (Δύο ακροάσεις για κάθε διάστημα).
ΑΣΚΗΣΗ 2 – Βαθμίδες:
Δίνεται μια νότα ως τονική και ακούγονται στο πιάνο η μείζονα και οι ελάσσονες (αρμονική και μελωδική) κλίμακες από την τονική αυτήν. Στη συνέχεια θα παιχτούν με ανακατεμένη σειρά μεμονωμένες νότες από τις κλίμακες αυτές. Συμπληρώστε με αραβικούς (ελληνικούς) αριθμούς ποιά βαθμίδα ακούγεται κάθε φορά (1, 2, 3, 3b, 4, 5, 6, 6b, 7, 7b, 8). (Δύο ακροάσεις για όλη τη σειρά).
ΑΣΚΗΣΗ 3 – Μελωδία:
Δίνεται ο οπλισμός, το μέτρο, ο αριθμός μέτρων και η πρώτη νότα τονικής μελωδίας. Συμπληρώστε τις νότες και τον ρυθμό της μελωδίας. (Έξι ακροάσεις*).
ΑΣΚΗΣΗ 4 – Τρίφωνες συγχορδίες:
Δίνεται μια νότα ως βάση έξι διαφορετικών συγχορδιών που μπορεί να είναι Μείζονες, Ελάσσονες ή ελαττωμένες, σε ευθεία κατάσταση, 1η ή 2η αναστροφή. Συμπληρώστε τις υπόλοιπες νότες κάθε συγχορδίας, και από κάτω χαρακτηρίστε τη συγχορδία (Μ6, Ε6/4, ε, κλπ). (Τρεις ακροάσεις για κάθε συγχορδία).
ΑΣΚΗΣΗ 5 – Αρμονική διαδοχή:
Δίνεται ο οπλισμός, το μέτρο, ο αριθμός μέτρων και οι αρχικές νότες τετράφωνης αρμονικής διαδοχής. Συμπληρώστε τις νότες των εξωτερικών φωνών, και ονομάστε την πτώση στο τέλος. (Πέντε ακροάσεις*).
ΑΣΚΗΣΗ 6 – Ρυθμός:
Δίνεται το μέτρο και ο αριθμός μέτρων ρυθμικού σχήματος. Συμπληρώστε τις αξίες. (Έξι ακροάσεις*).
*Στη μελωδία, τη διαδοχή και τον ρυθμό, ο ακριβής αριθμός ακροάσεων μπορεί να αλλάζει ανάλογα με το υλικό.

3. Προτεινόμενη βιβλιογραφία
Μηνακάκης, Δημήτρης (2006). Εγχειρίδιο ακουστικών δεξιοτήτων. Αθήνα, Νάκας-Παπαγρηγορίου.
Kraft, Leo (1999). A New Approach to Ear Training: a programmed course in melodic and harmonic dictation. New York: W.W.Norton (2nd edition).

(ii). ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ

Απαγγελία των Μαθημάτων, με ρυθμική απόδοση του μέλους.

Α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1. Δοξολογία, Ήχος α΄, Πέτρου Λαμπαδαρίου

2. "Χαίρε Κεχαριτωμένη", Ήχος β΄, εκ του "Θεοτόκε Παρθένε" Π. Μπερεκέτου

3. Κεκραγάριον, Ήχος πλ. β΄, Ιακώβου Πρωτοψάλτου

Β. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚ ΠΡΩΤΗΣ ΟΨΕΩΣ
1. Απαγγελία εκ πρώτης όψεως

2. Απαγγελία Προσομοίων και Ειρμών από ποιητικό κείμενο

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ
1. Τροπικά των προς εκτέλεσιν Μαθημάτων
2. Γραφή εξ ακροάσεως

Βιβλιογραφία:

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ Ο ΕΚ ΜΑΔΥΤΩΝ, Θεωρητικόν Μέγα της Μουσικής, Τεργέστη 1832.

ΨΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Το οκτάηχον σύστημα της βυζαντινής μουσικής, Αθήνα 1947.

ΨΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Η παρασημαντική της βυζαντινής μουσικής, Αθήνα 1917.

3. Ιστορία της Μουσικής Ι

To μάθημα Ιστορία της Μουσικής Ι πραγματεύεται την ιστορική πορεία και εξέλιξη της μουσικής στους πολιτισμούς της Αρχαιότητας, τους πρώτους αιώνες της χριστιανικής λατρείας, το Μεσαίωνα και την Αναγέννηση.

Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνονται τα χαρακτηριστικά και οι εκάστοτε νεωτερισμοί των διαφόρων περιόδων, η δημιουργία και η εξελικτική πορεία των ειδών σύνθεσης καθώς και τα χαρακτηριστικά του τρόπου σύνθεσης των διαφόρων συνθετών.

Βιβλιογραφία:
- Γιάννου, Δημήτριος. Ιστορία της Μουσικής – Σύντομη γενική επισκόπηση, τόμος Α’, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 1995

- Michels, Ulrich (μεταφ. ΙΕΜΑ). Άτλας της Μουσικής, τόμος Ι, ΦίλιπποςΝάκας – Μουσικός Οίκος ΑΒΕΕΤΕ, Αθήνα, 1986

(iii). ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ) ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Κατάταξη πτυχιούχων στις αντίστοιχες Ειδικεύσεις καλλιτεχνικών αντικειμένων-ερμηνείας και εκτέλεσης παραδοσιακών οργάνων/φωνητικής εκτέλεσης και Ποιητικής-της Κατεύθυνσης Ελληνικής Παραδοσιακής (Δημοτικής) Μουσικής.

ΓΕΝΙΚΑ
Η προβλεπόμενη διαδικασία κατάταξης υποψηφίων καλύπτει την εξέταση σε τρία (3) μαθήματα/αντικείμενα που προσδιορίζονται από το οικείο Τμήμα, σύμφωνα με την ιδιαίτερη φυσιογνωμία των επί μέρους κατευθύνσεων κατά την αντιστοιχία του Προγράμματος Σπουδών.

Προβλεπόμενη Διαδικασία
Α. Παρουσίαση προγράμματος υπό μορφή παράστασης ερμηνείας (ρεσιτάλ) διάρκειας 30 λεπτών στο αντικείμενο ενδιαφέροντος κάθε υποψηφίου.
1) Το πρόγραμμα, ως προς την συγκρότηση και παρουσίασή του, καθώς και την έντυπη καταγραφή του, διαμορφώνεται από τους υποψηφίους λαμβάνοντας υπόψη και τα, ανά καλλιτεχνικό αντικείμενο, υποδεικνυόμενα από το Τμήμα στοιχεία (ως εξεταστέας ύλης).
2) Το υπό διαμόρφωση έντυπο πρόγραμμα, που ενδείκνυται να είναι αναλυτικό και άρτια επιμελημένο σε τρία (3) αντίτυπα, περιλαμβάνει:
α. προσωπικά στοιχεία και το ρεπερτόριο (στο σύνολό του) που διαθέτει ο υπό κατάταξη ενδιαφερόμενος
β. το ρεπερτόριο της παράστασης με τα αντίστοιχα μελοποιητικά σχόλια
γ. καταγραφή του ρεπερτορίου σε ευρωπαϊκή σημειογραφία (με τις απαραίτητες ερμηνευτικές ενδείξεις).

ΠΟΙΗΤΙΚΗ (Τέχνη της Σύνθεσης - Μελοποιία - Ποίηση στην Παραδοσιακή Μουσική)
Προβλέπονται δύο επί μέρους διαδικασίες ως ακολούθως:
Α’ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (βαθμός ανταπόκρισης του ενδιαφερομένου στη φύση της Ποιητικής)
α) Παρουσίαση φακέλου συνθετικού έργου σε πρωτότυπες παρτιτούρες - έξι (6) τουλάχιστον συνθέσεις- έργα που σχετίζονται μελοποιητικά και υφολογικά με την ελληνική παραδοσιακή μουσική.
Β’ ΑΚΡΟΑΣΗ - ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (για την κατάταξη πτυχιούχων)
Ο ενδιαφερόμενος παρουσιάζει πρόγραμμα υπό μορφή παράστασης ερμηνείας(ρεσιτάλ οργανικής ή φωνητικής εκτέλεσης* ) διάρκειας 30 λεπτών που περιλαμβάνει:
α) 3 κομμάτια (κατ' επιλογή του ιδίου) από το ρεπερτόριο της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής διαφορετικών περιοχών.
β) 3 κομμάτια - συνθέσεις του ιδίου διαφορετικού ύφους
γ) μέρος αυτοσχεδιασμού ( κατ' επιλογή του ιδίου)
* Ο ενδιαφερόμενος παρουσιάζει το παραπάνω ρεπερτόριο με βάση το καλλιτεχνικό του αντικείμενο (παραδοσιακό ή άλλο όργανο)
** Έντυπο αναλυτικό πρόγραμμα (σε 3 αντίτυπα) με το περιεχόμενο της παράστασης (ρεσιτάλ) και τα στοιχεία του ενδιαφερομένου (με την επιμέλεια του ιδίου) θεωρείται απαραίτητο.

Λύρα (Πόντου, Κρήτης, Θράκης, Καππαδοκίας, Κωνσταντινούπολης)
ΑΚΡΟΑΣΗ - ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (για την κατάταξη πτυχιούχων)
Ο ενδιαφερόμενος παρουσιάζει πρόγραμμα υπό μορφή παράστασης ερμηνείας(ρεσιτάλ λύρας) διάρκειας 30 λεπτών που περιλαμβάνει:
α) i. 2 παραλογές (Πόντου ή Κρήτης αντίστοιχα) και 2 άσματα από τον ακριτικό κύκλο. ii. 4 σκοποί (κατ’ επιλογή του ιδίου) από το ρεπερτόριο της Μ. Ασίας και της Καππαδοκίας.
β) i. 2 χοροί από τον χορευτικό κύκλο (Πόντου ή Κρήτης αντίστοιχα) και χορός πυρρίχη ή αντίστοιχος κρητικός σκοπός. ii. 2 κομμάτια από τη λόγια παράδοση της Κωνσταντινούπολης.
γ) ενότητα 3 κομματιών από άλλες περιοχές του ελληνικού χώρου ( Μ. Ασία, Αιγαίο κ.α.)
δ) μέρος αυτοσχεδιασμού ( κατ' επιλογή του ιδίου)
* Έντυπο αναλυτικό πρόγραμμα (σε 3 αντίτυπα) με το περιεχόμενο της παράστασης (ρεσιτάλ) και τα στοιχεία του ενδιαφερομένου (με την επιμέλεια του ιδίου) θεωρείται απαραίτητο.

Κλαρίνο
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ετοιμάσουν ένα πρόγραμμα διάρκειας μισής ώρας το οποίο θα παρουσιάσουν υπό μορφή παράστασης - ερμηνείας και είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει:
- Έναν συρτό σκοπό, δίσημο ή τετράσημο, από περιοχή του Ελληνισμού, της επιλογής του υποψηφίου, με απλή μουσική δομή που να περιλαμβάνει το πολύ δύο μουσικά θέματα.
- Έναν επτάσημο ή εννεάσημο σκοπό από περιοχή του Ελληνισμού, της επιλογής του υποψηφίου, με σύνθεση μουσική δομή ου να περιλαμβάνει πέντε τουλάχιστον μουσικά θέματα.
- Τριάντα δύο μουσικά μέτρα από σκοπό της Δυτικής Μακεδονίας που να είναι ή εντεκάσημος ή δεκατριάσημος ή δεκαπεντάσημος ή δεκαεπτάσημος , ή αντίστοιχα μουσικά μέτρα από σκοπό της Ηπείρου, πεντάσημο (εκτός Ζαγορίσιου) ή οκτάσημο (Μπεράτι).
- Έναν σκοπό ελεύθερης αυτοσχεδιαστικής μορφής που να είναι είτε Σκάρος είτε Μοιρολόι (Ηπείρου) είτε ταξίμι σε κάποιο δρόμο ή μακάμ, διάρκειας τριών περίπου λεπτών.
- Έναν σκοπό επιλογής του υποψηφίου διάρκειας είκοσι τουλάχιστον μουσικών μέτρων που να ερμηνευτεί από τρεις διαφορετικές βάσεις επιλογής του υποψηφίου που να απέχουν μεταξύ τους χρωματικά ημιτόνια (π.χ. Si, Do, Do#).
- Έναν σκοπό του ευρύτερου Βαλκανικού η Μεσογειακού χώρου επιλογής του υποψηφίου.
* Ο υποψήφιος θα πρέπει να ετοιμάσει έντυπο αναλυτικό πρόγραμμα με τα πλήρη στοιχεία του, σε τρία αντίτυπα, με το περιεχόμενο της παράστασης (εννοείται εκτός του αυτοσχεδιασμού) σε πεντάγραμμο, αλλά και με κάποια απαραίτητα συνοπτικά μουσικοποιητικά σχόλια για τον κάθε σκοπό.

Καβάλι
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ετοιμάσουν ένα πρόγραμμα διάρκειας μισής ώρας το οποίο θα παρουσιάσουν υπό μορφή παράστασης - ερμηνείας και είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει:
- Έναν εξάσημο σκοπό της Βόρειας Θράκης της επιλογής του υποψηφίου.
- Έναν Μαντηλάτο σκοπό ή μια Μπαϊντούσκα.
- Έναν καθιστικό σκοπό της Ανατολικής Ρωμυλίας.
- Έναν συρτό σκοπό, δίσημο ή τετράσημο, από περιοχή του Ελληνισμού, της επιλογής του υποψηφίου, με απλή μουσική δομή που να περιλαμβάνει το πολύ δύο μουσικά θέματα.
- Ένα ταξίμι σε δρόμο ή μακάμ επιλογής του υποψηφίου, διάρκειας τριών περίπου λεπτών.
- Έναν σκοπό επιλογής του υποψηφίου διάρκειας είκοσι τουλάχιστον μουσικών μέτρων που να ερμηνευτεί από τρεις διαφορετικές βάσεις επιλογής του υποψηφίου που να απέχουν μεταξύ τους χρωματικά ημιτόνια ( π.χ. Si, Do, Do#).
- Έναν σκοπό του ευρύτερου Βαλκανικού χώρου εντεκάσημο ή δεκατριάσημο.
* Ο υποψήφιος θα πρέπει να ετοιμάσει έντυπο αναλυτικό πρόγραμμα με τα πλήρη στοιχεία του, σε τρία αντίτυπα, με το περιεχόμενο της παράστασης (εννοείται εκτός του αυτοσχεδιασμού) σε πεντάγραμμο, αλλά και με κάποια απαραίτητα συνοπτικά μουσικοποιητικά σχόλια για τον κάθε σκοπό.

Ούτι
Μέγιστη διάρκεια μουσικής εκτέλεσης: 20 λεπτά
Ο εξεταζόμενος καλείται να εκτελέσει:

1)Μία έμμετρη μουσική σύνθεση επιλεγμένη από το ρεπερτόριο της κλασικής μουσικής της Κωνσταντινούπολης (π.χ. saz semai, pesrev, sarki).
2)Έναν ελεύθερο τροπικό αυτοσχεδιασμό (taksim) στο ούτι σε makam, τεχνοτροπία και ύφος της επιλογής του εξεταζόμενου. Η διάρκεια δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 5 λεπτά. Προτείνεται η σύνδεση του αυτοσχεδιασμού με κάποιο από τα κομμάτια που θα εκτελέσει ο εξεταζόμενος.
3)Ένα σκοπό ή τραγούδι από την ευρύτερη περιοχή της Θράκης, κατά προτίμηση σε μικτό μέτρο (π.χ. μπαϊτούσκα, μαντηλάτος, αντικρυστός κ.λπ.).
4)Ένα σκοπό ή τραγούδι από τη Μικρά Ασία ή τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, κατά προτίμηση αργός ζεϊμπέκικος ή καρσιλαμάς.
5)Μία διασκευή για ούτι ενός αστικού σκοπού ή τραγουδιού (π.χ. μικρασιάτικο ή πειραιώτικο ρεμπέτικο, ισπανοεβραίϊκο λαϊκό τραγούδι της Θεσσαλονίκης, ρεπερτόριο του καφέ αμάν κ.λπ.).
O εξεταζόμενος μπορεί προαιρετικά να ερμηνεύσει επιπλέον και μία σύνθεση δικής του επιλογής, η οποία να μην περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο ρεπερτόριο - αρκεί να μην ξεπεραστεί η προαναφερόμενη διάρκεια της ακρόασης. Οι συνθέσεις του προγράμματος θα πρέπει να είναι καταγραμμένες σε ευανάγνωστη παρτιτούρα.

Λαούτο
Απαιτούμενη διάρκεια μουσικής εκτέλεσης: 25 - 35 λεπτά
Ο εξεταζόμενος καλείται να εκτελέσει:
1. Έναν ελεύθερο τροπικό αυτοσχεδιασμό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το μουσικό ιδίωμα, η τεχνοτροπία και το ύφος επιλογής του εξεταζόμενου. Η διάρκεια δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 5 λεπτά. Προτείνεται η σύνδεση του αυτοσχεδιασμού με κάποιο από τα κομμάτια που θα εκτελέσει ο εξεταζόμενος.
2. Ένα σκοπό ή τραγούδι από την ευρύτερη περιοχή της Θράκης, κατά προτίμηση σε μικτό μέτρο (π.χ. μπαϊτούσκα, μαντηλάτος, αντικρυστός κ.λπ.). Ο εξεταζόμενος μπορεί να συνοδέψει ένα σολιστικό όργανο επιλογής από την παραπάνω περιοχή (π.χ. βιολί, κλαρίνο, καβάλι).
3. Ένα σκοπό ή τραγούδι από την Ήπειρο ή τη Θεσσαλία, κατά προτίμηση μοιρολόι, μπεράτι, ζαγορίσιο, πωγωνίσιο. Ο εξεταζόμενος μπορεί να συνοδέψει ένα σολιστικό όργανο επιλογής από την παραπάνω περιοχή (π.χ. βιολί, κλαρίνο).
4. Ένα σκοπό ή τραγούδι από τα Δωδεκάνησα ή τις Κυκλάδες, κατά προτίμηση μπάλλο, σούστα, συρτό. Ο εξεταζόμενος μπορεί να συνοδέψει ένα σολιστικό όργανο επιλογής από την παραπάνω περιοχή (π.χ. βιολί, λύρα, τσαμπούνα).
5. Ένα σκοπό ή τραγούδι από τη Κρήτη. Ο εξεταζόμενος μπορεί να συνοδέψει ένα σολιστικό όργανο επιλογής από την παραπάνω περιοχή (π.χ. λύρα, βιολί, ασκομαντούρα).
6. Ένα σκοπό ή τραγούδι από την Θεσσαλία ή Πελλοπόνησο, κατά προτίμηση τσάμικο ή καλαματιανό. Ο εξεταζόμενος μπορεί να συνοδέψει ένα σολιστικό όργανο επιλογής από την παραπάνω περιοχή (π.χ. βιολί, κλαρίνο).
O εξεταζόμενος μπορεί προαιρετικά να ερμηνεύσει επιπλέον και μία σύνθεση δικής του επιλογής, η οποία να μην περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο ρεπερτόριο - αρκεί να μην ξεπεραστεί η προαναφερόμενη διάρκεια της ακρόασης.
Οι συνθέσεις του προγράμματος θα πρέπει να είναι καταγραμμένες σε ευανάγνωστη παρτιτούρα.

Ταμπουράς
Ο υποψήφιος καλείται για ερμηνεία και εκτέλεση σε:
1. δύο σκοπούς από την περιοχή της Θράκης και της Μακεδονίας
2. δύο σκοπούς από την περιοχή της Μικράς Ασίας
3. δύο σκοπούς από την περιοχή της επιλογής του
4. έναν αυτοσχεδιασμό σε τρόπο της επιλογής του
Ο κάθε υποψήφιος οφείλει να φέρει φάκελο εργασίας που να περιέχει τα προσωπικά του στοιχεία, βιογραφικό, πρόγραμμα που θα παρουσιάσει στον ταμπουρά, παρτιτούρες των κομματιών, μελοποιητικά στοιχεία των κομματιών.

Τρίχορδο Μπουζούκι
Ο υποψήφιος καλείται για ερμηνεία και εκτέλεση σε:
1. δύο συνθέσεις της επιλογής του από την περίοδο ηχογραφήσεων 1920 εώς 1940 των συνθετών Περιστέρη Σπύρο, Βαμβακάρη Μάρκο, Τσαούς Γιοβάν
2. δύο συνθέσεις της επιλογής του από την περίοδο ηχογραφήσεων 1940 εώς 1960 των συνθετών Τσιτσάνη Βασίλη, Παπαϊωάννου Γιάννη, Χιώτη Μανώλη
3. δύο δεξιοτεχνικές οργανικές συνθέσεις της επιλογής του
4. έναν αυτοσχεδιασμό σε δρόμο της επιλογής του
Ο κάθε υποψήφιος οφείλει να φέρει φάκελο εργασίας που να περιέχει τα προσωπικά του στοιχεία, βιογραφικό, πρόγραμμα που θα παρουσιάσει στο τρίχορδο μπουζούκι, παρτιτούρες των κομματιών, μελοποιητικά στοιχεία των κομματιών.

Δημοτικό Τραγούδι

1. Ένα στεριανό τραγούδι εθιμικό ή καθιστικό όχι πάντως χορευτικό.
2. Ένα χορευτικό τραγούδι από Μακεδονία ή Θράκη εκτός από καλαματιανό συρτό.
3. Ένα τραγούδι από Δωδεκάνησα ή γενικότερα την περιοχή του Αιγαίου κατα προτίμηση του γάμου.


ΚΑΝΟΝΑΚΙ

α) Τρία κομμάτια ελεύθερης επιλογής από την Ελληνική, κατά προτίμηση, μουσική παράδοση, (Οργανικοί σκοποί και τραγούδια διαφορετικού ύφους και επιπέδου δυσκολίας που αντιπροσωπεύουν καλύτερα τις γνώσεις του υποψηφίου ως προς το κανονάκι).

β) Μουσική σύνθεση από το κλασσικό ρεπερτόριο της Τουρκικής (Οθωμανικής) ή/και της Αραβικής (Αραβοπερσικής) μουσικής παράδοσης. (18ου, 19ου αρχές 20ου αιώνα)

γ) Έναν τροπικό αυτοσχεδιασμό ελεύθερης διάρκειας, είτε ως αυτόνομο μουσικό κομμάτι, είτε ως εισαγωγή για ένα από τα υπόλοιπα κομμάτια του προγράμματος.

δ) Ενημέρωση - Συνέντευξη


Παραδοσιακά Κρουστά

Απαιτούμενη διάρκεια μουσικής εκτέλεσης: 20 - 30 λεπτά. Ο εξεταζόμενος καλείται να διαλέξει δύο ή παραπάνω από τα παρακάτω κρουστά και με αυτά να εκτελέσει τα ζητούμενα κομμάτια με μορφή παράστασης ερμηνείας (ρεσιτάλ κρουστών):

Κρουστά: Μπεντίρ, νταϊρές, τουμπελέκι, ντέφι Ηπείρου, νταραμπούκα Αραβίας και νταούλι.

Σκοποί- τραγούδια:

1. Έναν ελεύθερο αυτοσχεδιασμό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ρυθμός, η τεχνοτροπία και το ύφος επιλογής του εξεταζόμενου. Η διάρκεια δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 3 λεπτά. Προτείνεται η σύνδεση του αυτοσχεδιασμού με κάποιο από τα κομμάτια που θα εκτελέσει ο εξεταζόμενος.
2. Ένα σκοπό ή τραγούδι από την ευρύτερη περιοχή της Θράκης, κατά προτίμηση σε μικτό μέτρο (π.χ. μπαϊτούσκα, μαντηλάτος κ.λπ.).

3. Ένα σκοπό της Μακεδονίας που να είναι εντεκάσημος , δεκαπεντάσημος ή δεκαεξάσημος ή αντίστοιχο σκοπό της Ηπείρου, πεντάσημο ή οκτάσημο (Μπεράτι).
4.Δύο σκοπούς ή τραγούδια από τη Μικρά Ασία ή τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, που να είναι το ένα εννεάσημο και το άλλο τετράσημο ( τσιφτετέλι).

O εξεταζόμενος μπορεί προαιρετικά να ερμηνεύσει επιπλέον και μία σύνθεση δικής του επιλογής η οποία να έχει έντονο ρυθμικό ενδιαφέρον, η οποία δεν περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο ρεπερτόριο - αρκεί να μην ξεπεραστεί η προαναφερόμενη διάρκεια της ακρόασης.

Σε όλα τα παραπάνω προτείνεται ο εξεταζόμενος να συνοδέψει ένα ή δύο μελωδικά όργανα που να έχουν άμεση σχέση με τις περιοχές που θα παρουσιαστούν. Σε αντίθετη περίπτωση, τα ζητούμενα κομμάτια θα πρέπει να οργανωθούν σαν ρυθμικές συνθέσεις και να παρουσιαστούν σόλο.

Στην πρώτη περίπτωση, σε κάθε κομμάτι ο εξεταζόμενος πρέπει να έχει ένα τετράμετρο ή οκτάμετρο στο οποί θα ακούγεται σόλο το κρουστό, είτε στην αρχή για είσοδο, είτε μέσα στο κομμάτι σαν μικρό σόλο, το οποίο κατά προτίμηση να είναι μία σύνθεση καταγεγραμμένη σε παρτιτούρα.

Απαραίτητο θεωρείται έντυπο αναλυτικό πρόγραμμα (σε 3 αντίτυπα) με το περιεχόμενο της παράστασης (ρεσιτάλ) και τα στοιχεία του ενδιαφερομένου (με την επιμέλεια του ιδίου).

Σαντούρι

ΑΚΡΟΑΣΗ-ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ(ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ)

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΝ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΙΣΗΣ ΩΡΑΣ(30 ΛΕΠΤΩΝ) ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- 2 ΣΚΟΠΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ Μ.ΑΣΙΑΣ Ή ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΑΡΓΟΣ ΖΕΙΜΠΕΚΙΚΟΣ,ΚΑΡΣΙΛΑΜΑΣ)

-2 ΣΚΟΠΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ(ΜΠΑΛΟΣ,ΣΟΥΣΤΑ,ΣΥΡΤΟΣ)

-2 ΣΚΟΠΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

-1 ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ

-ΕΝΑ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΕ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 3 ΛΕΠΤΩΝ ΕΙΤΕ ΩΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΕΙΤΕ ΘΑ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΩΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΚΟΠΟΥΣ.

*ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΤΟΙΜΑΣΟΥΝ ΕΝΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ(ΣΕ 3 ΑΝΤΙΤΥΠΑ) ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ(ΡΕΣΙΤΑΛ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΟΥΣΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΝΑ ΕΡΜΗΝΕΥΣΕΙ.


ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Μουσικοποιητική Δομή στην Παραδοσιακή Μουσική

Θα ακουστούν μέχρι τρία αποσπάσματα τραγουδιών ή σκοπών Ελληνικής παραδοσιακής (δημοτικής) μουσικής και θα ζητηθούν για το κάθε ένα ξεχωριστά τα εξής:

1) κατηγοριοποίηση των τραγουδιών με βάση το στίχο (ακριτικά, παραλογές κ.λ.π.)

2) αναγνώριση της μουσικοποιητικής δομής των τραγουδιών:

- περιγραφή του ποιητικού μέτρου (αριθμός συλλαβών, μέτρο)

- εντοπισμός και καταγραφή της στροφικής δομής του κάθε τραγουδιού (αριθμός στίχων ή ημιστίχιων ανά μουσική στροφή)

- εντοπισμός και καταγραφή των επωδών και των παραθεματικών στοιχείων όπου υπάρχουν (τσακίσματα, λυγίσματα, επιφωνήματα)

3) σχόλια σχετικά με την πιθανή χρονική περίοδο προέλευσης – δημιουργίας του τραγουδιού (μελωδικά και στιχουργικά)

Σχετική βιβλιογραφία: Στίλπων Κυριακίδης «Το δημοτικό τραγούδι – Συναγωγή Μελετών», Εκδοτική ΕΡΜΗΣ Ε.Π.Ε. Αθήνα

Καλλιέργεια Ακοής/Σώματος

Θα ακουστούν μέχρι τρία μελωδικά αποσπάσματα και θα ζητηθούν για το κάθε ένα ξεχωριστά τα εξής:

1)απευθείας καταγραφή στο πεντάγραμμο σε ευρωπαϊκή σημειογραφία

2) ρυθμική ανάλυση

i) εντοπισμός του ρυθμού ή ρυθμών που διέπουν το κάθε απόσπασμα

ii) ανάλυση της ιδιαίτερης εσωτερικής διαίρεσης του ρυθμού (όπου υπάρχει)

iii) σχόλια σχετικά με τον συγκεκριμένο ρυθμό (πιθανές ονομασίες του, πιθανές ονομασίες χορών, γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας όπου χρησιμοποιείται κ.λ.π.)

3) τροπική ανάλυση

i) περιγραφή της μουσικής κλίμακας ως τρόπου (και της μελωδικής κίνησης) του αποσπάσματος με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους:

- ως «δρόμος», «μακάμ»

- ως εκκλησιαστικός ήχος

- ως «τρόπος» (αναλυτικά σε πεντάγραμμο)

ii) προσδιορισμός του μελωδικού γένους

4) ενορχήστρωση

i) αναγνώριση των μουσικών οργάνων που ακούγονται στο κάθε απόσπασμα

ii) σχόλια σχετικά με τον ιδιαίτερο ρόλο του κάθε οργάνου στο κάθε απόσπασμα

5) αναγνώριση γεωγραφικού χώρου


(iv). ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Ακορντεόν
α) Ένα έργο γραμμένο για ακορντεόν, μετά το 1960.
β) Μία πολυφωνική σύνθεση του J.S.Bach από τις δίφωνες παραλλαγές (Inventionen) ή από το Καλώς Συγκερασμένο Κλειδοκύμβαλο.
γ) Ένα έργο ελεύθερης επιλογής.

Σύνθεση
α) Τουλάχιστο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία ακρόασης:
Ο υποψήφιος οφείλει να καταθέσει σε ηλεκτρονική μορφή φάκελο με τις παρτιτούρες και/ή τις ηχογραφήσεις/βιντεοσκοπήσεις των συνθέσεών του, ο οποίος πρέπει να περιέχει και σύντομο σημείωμα τεκμηρίωσης για κάθε έργο. Ασκήσεις θεωρητικών προσμετρούνται θετικά αλλά δεν γίνονται δεκτές ως συνθέσεις.
β) Ακρόαση:
β.1) Προφορική υποστήριξη του φακέλου συνθέσεων του υποψηφίου (ο υποψήφιος οφείλει να προσκομίσει ένα τουλάχιστο αντίγραφο του φακέλου του σε υλική μορφή· παρτιτούρες και/ή CD/USBstick).
β.2) Αναγνώριση & σχολιασμός δειγμάτων από παρτιτούρες έργων του 20ου αιώνα (ενδεικτική βιβλιογραφία: ANTHOLOGY OF 20th CENTURY MUSIC, εκδόσεις NORTON)
β.3) Ελεύθερος αυτοσχεδιασμός σε δοσμένο υλικό με όργανο επιλογής του υποψηφίου.
β.4) Συνέντευξη η οποία δύναται να περιλαμβάνει ερωτήσεις πάνω σε θέματα μουσικής θεωρίας, οργανογνωσίας, ρυθμικού και/ή μελωδικού σολφέζ, μουσικής σημειογραφίας, ιστορίας & αισθητικής της μουσικής. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν διευκρινήσεις, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον Γιώργο Κυριακάκη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gkyriakakis@uom.edu.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ

α) Πιάνο:

Δύο μέρη, ή δύο αυτοτελή έργα διαφορετικής εποχής.
Εκτέλεση μιας σκηνής από κλασσική, ή ρομαντική όπερα αποδίδοντας και τη γραμμή του τραγουδιστή (spartito/klavierauszug).
Εκτέλεση ενός μέρους από την ορχηστρική παρτιτούρα ενός αργού συμφωνικού έργου.
Prima vista από ορχηστρική παρτιτούρα ενός αργού μέρους μιας κλασσικής συμφωνίας Mozart, ή Haydn, καθώς και μιας σκηνής από μια όπερα σε spartito/klavierauszug, όπου θα πρέπει να αποδοθεί, όσο γίνεται και η γραμμή του τραγουδιού.

β) Διεύθυνση:

Διεύθυνση σε δύο πιάνα δύο, από τα παρακάτω έργα:
- J.Brahms, Συμφωνία αρ.1, 4ο Μέρος μέχρι το μέτρο 30 (Piu Andante)
- A.Dvorak, Συμφωνία αρ.9 του « Νέου Κόσμου », 1ο Μέρος μέχρι το μέτρο 24 (Allegro molto)

γ) Ακουστική ικανότητα:

Ακουστικές ασκήσεις σε δύο πιάνα - υπαγόρευση μελωδιών,αρμονικών αλυσίδων,
διαστημάτων, συγχορδιών κλπ.(για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με
τον διδάσκοντα Καθηγητή).


ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ι

1. Ύλη

Εισαγωγή στην έννοια της δομής

Εισαγωγή στην έννοια της τονικότητας

Δομικές παράμετροι της τονικής μουσικής

Εισαγωγή στην έννοια της αρμονικής λειτουργίας

Εισαγωγή στην τονική αντίστιξη

Ιεραρχικός χαρακτήρας τονικών μελωδικών δομών

Αρμονικός ρυθμός και εισαγωγή στην αναγωγική ανάλυση

Λειτουργίες T, D, PD

Συγχορδίες Ι, V, V7, viio, viio7

Αντιστικτικές επεκτάσεις Ι και V

Πτωτικά φαινόμενα

Τμήμα, ενότητα, φράση, μοτίβο

Φθόγγοι διανθισμού

Συγχορδίες

Συγχορδίες VI και ΙΙΙ

Κλασικές μορφές ενδοθεματικής οργάνωσης

Διατονικές αλυσίδες

Εισαγωγή στη χρωματικότητα: Παρενθετικές δεσπόζουσες

Τονικοποίηση και μετατροπία

Διμερείς και τριμερείς μορφές

Συνεχείς και τμηματικές παραλλαγές

Τροπική μίξη

Αρχή ritornello

2. Ενδεικτικά θέματα

ΘΕΜΑ 1

Δίνεται το τρίτο μέρος της συμφωνίας σε ρε μείζονα, Κ. 202 του W. A. Mozart.

1. Σε ποιον μορφολογικό τύπο εμπίπτει το ίδιο και τα συνιστώντα μέρη του (minuetto και trio); Τεκμηριώστε καταλλήλως την απάντησή σας.

2. Να γίνει τετράφωνη ρυθμική αναγωγή των πρώτων τεσσάρων μέτρων και αρμονική ανάλυση της αναγωγής σε περιγραφικό και ερμηνευτικό επίπεδο.

3. Πώς θα περιγράφατε την ενδο-θεματική οργάνωση της πρώτης επαναλαμβανόμενης ενότητας του minuetto; Τεκμηριώστε καταλλήλως την απάντησή σας.

ΘΕΜΑ 2

Συνθέστε μία τετράφωνη αρμονική και αντιστικτική δομή έξι έως οκτώ μέτρων σε Λα ύφεση μείζονα (μετρική αγωγή: ¾, αρμονικός ρυθμός: τέταρτο έως ήμισυ) χρησιμοποιώντας διαδοχικά τις παρακάτω τεχνικές:

1. Αντιστικτική επέκταση της Ι

2. Ασθενής και παροδική τονικοποίηση της iii με χρήση εμπεδωμένου φραστικού πρότυπου

3. Διατονική μετατροπία στην τονικότητα της IV

Να γίνει ανάλυση της αρμονικής και αντιστικτικής δομής του αποσπάσματος σε περιγραφικό και ερμηνευτικά επίπεδα.

ΘΕΜΑ 3

Δίνεται η έναρξη του πέμπτου Βραδεμβούργιου κοντσέρτου, BWV 1050 σε Ρε μείζονα του J. S. Bach.

1. Χρησιμοποιώντας το κυκλωμένο ρυθμομελωδικό στοιχείο ως μοτίβο αναφοράς, να κάνετε τους εξής μοτιβικούς μετασχηματισμούς:

• Αναδρομή της τονικής μεταφοράς κατά μια τρίτη κάτω

• Αναστροφή της αναδρομής της πραγματικής μεταφοράς κατά μια πέμπτη επάνω

2. Να γίνει αρμονική ανάλυση των πρώτων οκτώ μέτρων (μέχρι και το πρώτο τέταρτο του μέτρου 9) σε περιγραφικό και ερμηνευτικό επίπεδο (αντιγράψτε στο πεντάγραμμο τη γραμμή του μπάσου και αποτυπώστε την αρμονική σας ανάλυση από κάτω).

3. Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Βούβαρης, Πέτρος. Εισαγωγή στη μορφολογική ανάλυση της τονικής μουσικής: Μπαρόκ, κλασικισμός. Κεφ. 1, 2, 3 & 5. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015.

Φιτσιώρης, Γιώργος. Εισαγωγή στη θεωρία και ανάλυση της τονικής μουσικής. Κεφ. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Αθήνα: Νεφέλη, 2004.ΑΣΚΗΣΗ ΑΚΟΗΣ-ΣΟΛΦΕΖ-ΡΥΘΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ι

1. Ύλη

Εσωτερική ακοή, τραγούδι/απαγγελία και ακουστική καταγραφή των παρακάτω τομέων:

- Διαστήματα μελωδικά & αρμονικά

- Μελωδικές βαθμίδες μείζονας & ελάσσονας κλίμακας

- Μελωδίες τονικές - χωρίς ξένους φθόγγους, τονικοποιήσεις ή μετατροπίες

- Συγχορδίες τρίφωνες (Μείζονα, Ελάσσονα, ελαττωμένη) σε όλες τις θέσεις από κοινή βάση

- Αρμονικές διαδοχές χωρίς ξένους φθόγγους ή τονικοποιήσεις - πτώσεις

- Ρυθμικά μοτίβα με διμερή έως τετραμερή υποδιαίρεση του χρόνου – παύσεις – συζεύξεις – παρεστιγμένες αξίες (απλά και διπλά παρεστιγμένα, με ακέραιη ή υποδιαιρεμένη την συμπληρωματική τους αξία)

2. Ενδεικτικά θέματα

ΑΣΚΗΣΗ 1α - Διαστήματα μελωδικά:

Δίνονται οι πρώτες νότες οκτώ μελωδικών διαστημάτων. Συμπληρώστε κάθε φορά τη δεύτερη νότα, και από κάτω χαρακτηρίστε το διάστημα («3ηΜ», «5ηΚ», «4ηΑ», κλπ). (Μία ακρόαση για κάθε διάστημα).

ΑΣΚΗΣΗ 1β – Διαστήματα αρμονικά:

Δίνονται οι βάσεις οκτώ αρμονικών διαστημάτων. Συμπληρώστε κάθε φορά την κορυφή, και από κάτω χαρακτηρίστε το διάστημα. (Δύο ακροάσεις για κάθε διάστημα).

ΑΣΚΗΣΗ 2 – Βαθμίδες:

Δίνεται μια νότα ως τονική και ακούγονται στο πιάνο η μείζονα και οι ελάσσονες (αρμονική και μελωδική) κλίμακες από την τονική αυτήν. Στη συνέχεια θα παιχτούν με ανακατεμένη σειρά μεμονωμένες νότες από τις κλίμακες αυτές. Συμπληρώστε με αραβικούς (ελληνικούς) αριθμούς ποιά βαθμίδα ακούγεται κάθε φορά (1, 2, 3, 3b, 4, 5, 6, 6b, 7, 7b, 8). (Δύο ακροάσεις για όλη τη σειρά).

ΑΣΚΗΣΗ 3 – Μελωδία:

Δίνεται ο οπλισμός, το μέτρο, ο αριθμός μέτρων και η πρώτη νότα τονικής μελωδίας. Συμπληρώστε τις νότες και τον ρυθμό της μελωδίας. (Έξι ακροάσεις*).

ΑΣΚΗΣΗ 4 – Τρίφωνες συγχορδίες:

Δίνεται μια νότα ως βάση έξι διαφορετικών συγχορδιών που μπορεί να είναι Μείζονες, Ελάσσονες ή ελαττωμένες, σε ευθεία κατάσταση, 1η ή 2η αναστροφή. Συμπληρώστε τις υπόλοιπες νότες κάθε συγχορδίας, και από κάτω χαρακτηρίστε τη συγχορδία (Μ6, Ε6/4, ε, κλπ). (Τρεις ακροάσεις για κάθε συγχορδία).

ΑΣΚΗΣΗ 5 – Αρμονική διαδοχή:

Δίνεται ο οπλισμός, το μέτρο, ο αριθμός μέτρων και οι αρχικές νότες τετράφωνης αρμονικής διαδοχής. Συμπληρώστε τις νότες των εξωτερικών φωνών, και ονομάστε την πτώση στο τέλος. (Πέντε ακροάσεις*).

ΑΣΚΗΣΗ 6 – Ρυθμός:

Δίνεται το μέτρο και ο αριθμός μέτρων ρυθμικού σχήματος. Συμπληρώστε τις αξίες. (Έξι ακροάσεις*).

*Στη μελωδία, τη διαδοχή και τον ρυθμό, ο ακριβής αριθμός ακροάσεων μπορεί να αλλάζει ανάλογα με το υλικό.

3. Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Μηνακάκης, Δημήτρης (2006). Εγχειρίδιο ακουστικών δεξιοτήτων. Αθήνα, Νάκας-Παπαγρηγορίου.

Kraft, Leo (1999). A New Approach to Ear Training: a programmed course in melodic and harmonic dictation. New York: W.W.Norton (2nd edition).

Επιστροφή


·  Πότε διενεργούνται οι εξετάσεις;

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν από τις 11 Δεκεμβρίου 2017 και μετά. Ακριβές πρόγραμμα θα αναρτηθεί σύντομα.

Επιστροφή


·  Ποιες ειδικεύσεις ανά κατεύθυνση αφορούν οι κατατακτήριες εξετάσεις του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους και σε ποια μαθήματα εξετάζονται;

Κατεύθυνση Ευρωπαϊκής Μουσικής

Σαξόφωνο, Όμποε, Φαγκότο, Τρομπέτα, Τρομπόνι & Κόρνο

Βιολοντσέλο, Βιόλα, Κοντραμπάσο

Κατεύθυνση Σύγχρονης Μουσικής

Διεύθυνση Ορχήστρας, Σύνθεση, Ακορντεόν

Κατεύθυνση Βυζαντινής Μουσικής

Ερμηνεία και Εκτέλεση Ψαλτικής

Κατεύθυνση Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής

Λαούτο, Λύρα Πόντου, Κανονάκι, Σαντούρι & Κρουστά και Ποιητική (Τέχνη της Σύνθεσης-Μελοποιΐα-Ποίηση στην Παραδοσιακή Μουσική).

Επιστροφή


·  Ποιά είναι διαδικασία των εξετάσεων;

Διαδικασία Εξετάσεων

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται με την εξέταση των υποψηφίων στο μάθημα Ειδίκευσης για την οποία έχουν καταθέσει υποψηφιότητα και σε δύο θεωρητικά μαθήματα.

Οι υποψήφιοι προκειμένου να εισαχθούν στο Τμήμα πρέπει να βαθμολογηθούν πάνω από τη βάση και στα τρία εξεταζόμενα μαθήματα. Η ύλη των εκάστοτε καλλιτεχνικών αντικειμένων και των θεωρητικών μαθημάτων περιγράφεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν έγκαιρα πληροφορηθεί την ύλη στην οποία θα εξετασθούν και τη διαδικασία εξέτασης κάθε μαθήματος. Αποκλίσεις από την ύλη ή τη διαδικασία εξέτασης δεν γίνονται δεκτές για κανένα απολύτως λόγο.

Η εξέταση στο μάθημα Eιδίκευσης γίνεται με ακρόαση του υποψηφίου ενώπιον επιτροπής που έχει οριστεί από τη Συνέλευση του Τμήματος. Ο υποψήφιοι οφείλουν κατά την είσοδό τους στο χώρο ακρόασης να παραδίδουν στην επιτροπή αντίγραφο του προγράμματος που έχουν ετοιμάσει και αντίγραφα από τις παρτιτούρες των έργων που αυτό περιλαμβάνει. Η διάρκεια του προγράμματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 15' και μεγαλύτερη από 20'. Οι ακροάσεις βιντεοσκοπούνται κατόπιν έγγραφης συγκατάθεσης του υποψηφίου και τηρούνται στο αρχείο του Τμήματος για ένα ημερολογιακό έτος από την ημέρα εξέτασης. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν επιθυμεί βιντεοσκόπηση της ακρόασής του, υπογράφει υπεύθυνη δήλωση με την οποία παραιτείται από αυτό του το δικαίωμα.

Οι εξετάσεις των δύο θεωρητικών μαθημάτων πραγματοποιούνται όπως ορίζει ο νόμος 3185/2013. Τα γραπτά των υποψηφίων τηρούνται στη Γραμματεία του Τμήματος για ένα ημερολογιακό έτος από την ημέρα εξέτασης.

Επανεξέταση ή αναθεώρηση των μαθημάτων που εξετάστηκαν, δεν επιτρέπεται.

Τα αποτελέσματα των ακροάσεων εκδίδονται από τη Γραμματεία και αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος.

Επιστροφή


·  Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης

19/10/2017

Επιστροφή


·  Εγγραφή επιτυχόντων - Δικαιολογητικά

Οι επιτυχόντες των κατατακτηρίων εξετάσεων 2016-2017 μπορούν να προσέρχονται στη Γραμματεία του Τμήματος ΜΕΤ-(Εγνατίας 156, ημιόροφος), καθημερινά, 11:30-13:00, έως τις 12/01/2018, προσκομίζοντας για την εγγραφή τους τα παρακάτω δικαιολογητικά:

-Ταυτότητα και απλή φωτοτυπία ταυτότητας (μπρος-πίσω).

-1 έγχρωμη φωτογραφία.

-Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή προπτυχιακού επιπέδου.

-Αίτηση (που θα παραλαμβάνουν για συμπλήρωση από τη Γραμματεία).

Επιστροφή


·  Επιτυχόντες 2017

Επιτυχόντες κρίνονται όσοι, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία μαθήματα. Ο πίνακας των επιτυχόντων έχει εγκριθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος ΜΕΤ (αρ. 17/14.12.2016).

Επιστροφή