ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Δίκαιο και Πληροφορική

 • Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών & Τεχνών
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης
  Σχολή Οικονομικών & Περιφερειακών Σπουδών
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

  Επικοινωνία


    E-mail Τηλέφωνο Fax
  Γραμματεία ΠΜΣ Εφαρμοσμένης Πληροφορικής mai at uom.gr2310-8917342310-891734
   
  Στελέχη διοικητικής στήριξης: E-mail Τηλέφωνο Fax
  Σιδηρά Ευτυχίαmai at uom.gr2310-891734
  Χωματοπούλου Κατερίναkatchom@uom.edu.gr2310-891734