Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων

Γραμματεία Τμήματος


  E-mail Τηλέφωνο Fax
Γραμματεία Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων basecr at uom.gr2310-8912832310-891282
Προϊσταμένη Γραμματείας:E-Mail Τηλέφωνο Fax
Παπασημακοπούλου Αφροδίτηapapasim at uom.gr2310-8912142310-891282
 
Υπάλληλοι γραμματείας: E-mail Τηλέφωνο Fax
Ζία Θωμαΐςzia at uom.gr2310-891283
Καπούλα Θεοδώραkapoula at uom.gr2310-891213
Μυρίδου Μαρίαmyridou at uom.gr2310-891283
Πάντου Ευαγγελίαgpantou at uom.gr2310-891213