Γραμματεία Τμήματος


 
Υπάλληλοι γραμματείας: E-mail Τηλέφωνο Fax


Γραμματεία Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας
Περιοχή Λόγγου-Τουρπάλη, 59200, Νάουσα