Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

Γραμματεία Τμήματος


  E-mail Τηλέφωνο Fax
Γραμματεία Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ecosecr at uom.gr2310-8912112310-891292
Προϊσταμένη Γραμματείας:E-Mail Τηλέφωνο Fax
Κιαλέ Ελευθερίαelekial at uom.gr2310-8912102310-891292
 
Υπάλληλοι γραμματείας: E-mail Τηλέφωνο Fax
Βολτσίνη Ελένηevolt at uom.gr2310-8912612310-891292
Γιαννοπούλου Ελένηegiannop at uom.gr2310-891211
Καράνταλη Μαρίαkarantalim at uom.gr2310-891265
Τσαπακίδου Μαρίαmartsap at uom.gr2310-8912652310-891292