ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών

Γραμματεία Τμήματος


  E-mail Τηλέφωνο Fax
Γραμματεία Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών iessecr at uom.gr2310-8914542310-891285
Προϊσταμένη Γραμματείας:E-Mail Τηλέφωνο Fax
Οφλούδη Αναστασίαflou at uom.gr2310-8914522310-891285
 
Υπάλληλοι γραμματείας: E-mail Τηλέφωνο Fax
Αδαμαντίδου Αδαμαντίαaadam at uom.gr2310-891451
Καϋμένη Νικολέτταkaymeni at uom.gr2310-891451
Τζίμου Σύλβιαsylvia at uom.gr2310-891454
Χατζηπαναγιώτου Μάνιαgchatzipan at uom.gr2310-891454