Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

Γραμματεία Τμήματος


  E-mail Τηλέφωνο Fax
Γραμματεία Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών bsosecr at uom.gr2310-8913772310-891377
Προϊσταμένη Γραμματείας:E-Mail Τηλέφωνο Fax
Οικονόμου-Γκουτσίδου Χρυσάνθηchrisik at uom.gr2310-8913762310-891377
 
Υπάλληλοι γραμματείας: E-mail Τηλέφωνο Fax
Μελετίδου Σιμόνηsimoni at uom.gr2310-891375
Οικονόμου Βάϊαveconom at uom.gr2310-8913752310-891377
Σαρηγιάννης Φώτηςsarif at uom.gr2310-8914332310-891377